VEČERY S ARTETERAPIOU – pozvánka

VEČERY S ARTETERAPIOUZáhorské osvetové stredisko v Senici pripravilo pre ženy cyklus s názvom „Večery s arteterapiou“. Pod vedením lektorky Mgr. Zuzany Ťulák Krčmárikovej, PhD. si počas piatich večerov vyskúšajú prácu s jednotlivými technikami zameranými na sebapoznávanie, prevenciu syndrómu vyhorenia, psychohygienu a podporu vnútorných zdrojov. Zároveň sa naučia pracovať s rôznym druhom materiálu a rôznymi výtvarnými technikami.

Účastníčky podujatia sa stretnú spolu 5 krát počas mesiacov február až máj. Prvé stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 27. 2. 2020 o 16:45 hod. v Záhorskom osvetovom stredisku, Vajanského 19/5 v Senici. Vzhľadom na limitovaný počet miest, je potrebné prihlásiť sa emailom alebo telefonicky do 24. 2. 2020.

Čo je arteterapia?

Arteterapia je jednou z umeleckých terapií, ktorá pomáha pomocou tvorivosti vyjadrovať hlboko usadené pocity človeka. Pomáha pri terapii fyzických a emocionálnych tráum. Uplatňuje sa pri sebapoznávaní, pri riešení rôznych problémov a je účinná ako u detí, tak i u dospelých. Tam kde sú slová nedostačujúce, či skryté obsahy nie sú slovám prístupné, prichádza svet farieb, tvarov, štruktúr, výtvarných nástrojov a médií. Prinášajú spontánnu úľavu, skryté obsahy, odpovede, reflexie, vyjadrenie, význam, zmysel. Výtvarný prejav – tvorba je spôsob, ako môžeme dať voľný priechod všetkým svojim pocitom (frustrácia, radosť a pod.), nádejam a snom. Využíva skrytý potenciál nášho milého, neprikrášleného, autentického, zraneného, nahnevaného, zraniteľného a súcitného ja, ako svoju múzu i obecenstvo.

Kontakt: Mgr. Nina Gurínová, email: gurinova.nina@zupa-tt.sk, tel. č. 0918 653 092
Podujatie je bezplatné.

Mgr. Nina Gurínová
Záhorské osvetové stredisko v Senici