UMELECKÝ PREDNES 2020

Záhorské osvetové stredisko v Senici každoročne pripravuje a realizuje viacero súťaží z oblasti umeleckého prednesu pre deti, študentov i dospelých recitátorov. Sú to Hurbanov pamätník (súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie), Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (súťaž v umeleckom prednese slovenskej rozprávky), Timravina studnička (súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy) či Beniakove Chynorany (festival poézie európskych básnikov). Inak tomu nebolo ani v tomto roku, kým neprišiel tento pre kultúru a spoločnosť náročný a ťažký pandemický čas.

Najstaršia, recitátormi najpočetnejšie zastúpená súťaž Hurbanov pamätník začiatkom marca úspešne vkročila do svojho 52. ročníka. Uskutočnili sa jej obvodné súťaže v Holíči, v Skalici a v Senici (pre deti z okolia Senice), pripravená bola obvodná súťaž pre deti zo senických škôl a obvodná súťaž v Kútoch a pripravení do súťaže, samozrejme, boli detskí recitátori z takmer všetkých základných škôl a základných umeleckých škôl z okresov Senica a Skalica, ako aj ich pedagógovia, ktorí sa mladým interpretom umeleckého slova starostlivo a obetavo venujú. V apríli sa víťazi obvodných kôl mali stretnúť a konfrontovať svoj talent v dvoch okresných súťažiach v Senici a v Skalici, kde sa k nim mali pridať študenti stredných škôl, dospelí recitátori a divadlá poézie. Ich celoročná tvorivá práca sa mala v tomto jarnom období prezentovať pred verejnosťou, porovnať sa a pokúsiť sa siahnuť na vyššie méty – z okresných súťaží tí najlepší postupujú do krajskej súťaže Hollého pamätník do Trnavy a keď sa podarí, aj na celoštátnu súťažnú prehliadku Hviezdoslavov Kubín do Dolného Kubína. Naši recitátori i divadlá sú už dlhý čas pravidelnou neoddeliteľnou súčasťou kubínskych stretnutí toho najlepšieho, čo počas roka na Slovensku vzniklo.

Pandémia však zastavila všetky naše plánované aktivity. Verte, že nám, ako organizátorom, je to veľmi ľúto. Národné osvetové centrum v Bratislave vydalo v súvislosti s opatreniami spôsobenými šírením vírusu COVID – 19 usmernenie k systému celoštátnych postupových súťaží vyhlasovaných NOC. Hviezdoslavov Kubín 2020 bude pokračovať v obmedzenom režime. V celom systéme súťaže sa rušia kategórie umeleckého prednesu detí (I., II., III. veková kategória), čo znamená, že obvodné súťaže Hurbanovho pamätníka v Senici pre deti z mesta Senica a v Kútoch pre deti z obvodu Kúty sa neuskutočnia. Pre detské kategórie recitátorov sa neuskutočnia ani okresné súťaže Hurbanovho pamätníka, krajská súťaž Hollého pamätník a deti nebudú mať v tomto roku možnosť recitovať ani na celoštátnom Hviezdoslavovom Kubíne.

Okresné súťaže Hurbanov pamätník pre IV. a V. vekovú kategóriu (študenti, dospelí recitátori) a kategóriu kolektívov (detské recitačné kolektívy, divadlá poézie), ako aj krajská súťaž Hollého pamätník pre tieto kategórie sa presúva na september 2020. Termín celoštátneho kola pre kategórie študentov, dospelých recitátorov a kolektívy sa mení na 26. – 30. 10. 2020 (Dolný Kubín).

Ubezpečujeme Vás, že Záhorské osvetové stredisko v Senici sa bude snažiť, aj keď v tejto oklieštenej forme, pripraviť pre Vás Hurbanov pamätník hodnotný a že urobíme všetko pre to, aby úsilie študentov a divadelných kolektívov nevyšlo nazmar. Držme si navzájom palce, využite tento čas na dopracovanie svojich prednesov, ich zdokonalenie, vycibrenie a vyberajte texty na súťaže, na ktorých sa hádam na jeseň budeme môcť stretnúť už v pokojnejšom čase.

Pre priateľov literatúry a umeleckého slova na inšpiráciu pripájame 1. časť záznamu zo 65. ročníka Hviezdoslavovho Kubína 2019. Máme tam aj našu recitátorku Klárku Jurášovú zo ZUŠ v Senici, ktorú do súťaže pripravovala pedagogička Štefánia Jánošová. Klárka sa v minulom roku prebojovala na dolnokubínske dosky, kde reprezentovala náš Trnavský kraj.

Jaroslava Slezáková

Hviezdoslavov Kubín 2019 – 65. ročník 1. deň

autor: Hviezdoslavov Kubín