VESMÍR OČAMI DETÍ 2020 – vyhodnotenie

Tak, ako je nekonečný vesmír, je nekonečná aj detská fantázia. A prečo práve vesmír a detská fantázia?
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila v tomto roku už XXXV. ročník celoslovenskej detskej výtvarnej súťaže s astronomickou tematikou „Vesmír očami detí“. Úlohou detí je popustiť uzdu svojej fantázii a namaľovať, ako si predstavujú vesmír. Súťaž je dvojstupňová a pozostáva z regionálnych kôl a celoslovenské kolo.
Do regionálneho kola pre okresy Senica a Skalica, ktoré zastrešuje Záhorské osvetové stredisko sa zapojilo spoločne 416 autorov z MŠ, ZŠ a ZUŠ. Porota v zložení Mgr. art. Natália Žúrková a Mgr. Romana Nošková, vybrala v každej kategórii po päť prác bez určenia poradia postupujúcich do celoslovenského kola. Termín poroty celoslovenského kola bol naplánovaný na 10. apríla, ale vzhľadom na momentálnu situáciu je odložený.
Pôvodne sa v predchádzajúcich dňoch malo uskutočniť vyhodnotenie regionálneho kola súťaže v priestoroch Záhorského osvetového strediska, kde ste si mohli prísť pozrieť i výstavu. Nič z toho sa už nestihlo zrealizovať. My sme Vás však nechceli ukrátiť o výstavu plnú farieb, fantázie a predstáv detí o vesmíre. A preto, nech sa páči, nazrite do fotogalérie.

Postupujúci:
I. kategória – Materské školy
Ivánková Lea – MŠ a DJ Slniečko, Skalica
Junková Nella Ella – MŠ Senica, E.P. J. Kráľa
Kaprálik Lukáš – MŠ Skalica
Kubová Linda – MŠ Senica, L. Novomeského
Malec Simon – MŠ Čáry

II. kategória – I. stupeň základných škôl
Bôrik Samuel – ZŠ V.P. Tótha, Senica
Burian Samuel – ZŠ Borský Mikuláš
Chropúková Júlia – ZŠ Komenského, Senica
Jankových Radoslav – ZŠ Sobotište
Uhrínková Sofia – ZŠ Prievaly

III. kategória – II. stupeň základných škôl
Černek Patrik – ZŠ Sobotište
Križanková Rebecca – ZŠ Bernolákova, Holíč
Lukáčová Tereza – ZŠ Bernolákova, Holíč
Ružová Karin – ZŠ Borský Mikuláš
Šedivá Zara – ZŠ Komenského, Senica

IV. Kategória – základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. – 4. ročník ZŠ
Dóková Lea – ZUŠ Šaštín – Stráže
Khír Juraj – ZUS Šenica
Nemčeková Sabinka – ZUŠ Senica
Pálková Adriana – ZUŠ Senica
Vojteková Kristína – ZUŠ Holíč

V. kategória – II. stupeň základných umeleckých škôl
Kubíčková Petra – ZUŠ Senica
Malík Mário – ZUŠ Holíč
Kubincová Simona – ZUŠ Senica
Valúchová Mária – ZUŠ Holíč
Václavík Mário – ZUŠ Holíč

Postupujúcim srdečne blahoželáme.

Mgr. Nina Gurínová

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA