TVORIVÉ PÍSANIE

Literárny workshop Tvorivé písanie pokračoval 18. októbra 2023 v koncertnej sále ZUŠ v Senici. Zameraný bol na rozvoj predstavivosti a obrazotvornosti účastníkov, zdokonalenie ich zručností pri tvorbe prozaického textu. Lektorkou workshopu bola PhDr. Andrea Rysová, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Témou workshopu boli emócie – kladné i záporné. Účastníci sa ich na workshope snažili samostatne literárne stvárniť a svoje práce si navzájom prečítať, pričom ich lektorka odborne usmerňovala. Po dotvorení svojich literárnych dielok sa autori stretnú v decembri na literárnom večeri, kde pred verejnosťou odprezentujú svoje práce. Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA