AKO TVORIŤ KRONIKY – Kronikárstvo v kocke – metodické stretnutie

Dňa 11. 10. 2023 sa v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici uskutočnilo prvé z dvojice v tomto roku pripravovaných metodických stretnutí ku tvorbe kroník „Ako tvoriť kroniky“, určené pre obecných a mestských kronikárov pôsobiacich v okresoch Senica a Skalica, tentoraz s podnázvom „Kronikárstvo v kocke“.

 

 

Rovnako ako v minulom roku, aj oboma tohtoročnými kronikárskymi workshopmi sprevádza ich účastníkov lektor Mgr. Martin Lukáč, geograf, etnológ, historik a metodik kronikárstva a tvorby pamätných kníh.

Podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj Záhorské osvetové stredisko v Senici a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Pripomíname, že druhé, a súčasne posledné tohtoročné metodické stretnutie ku tvorbe kroník sa uskutoční v druhej polovici mesiaca november 2023 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. O presnom termíne konania Vás budeme vopred informovať. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: koprla.miroslav@zupa-tt.sk. Účastnícky poplatok sa neplatí, občerstvenie bude zabezpečené. Prineste si so sebou písacie potreby.

V mene lektora oboch podujatí by sme obecným a mestským kronikárom radi dali do pozornosti facebookovú skupinu „Spájame kronikárov Slovenska“, dostupnú na odkaze
https://www.facebook.com/groups/154378055202352/.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA