TIMRAVINA STUDNIČKA 2023

Šestnástym ročníkom pokračovala 26. októbra 2023 regionálna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Súťaže, ktorá sa koná na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy, sa zúčastnili recitátori v troch vekových kategóriách. Umelecká úroveň ich prednesov bola vyrovnaná, vysoká a inšpirujúca. Do celoslovenskej súťaže sa podarilo „prerecitovať“ štyrom z nich – Nikol HurbanovejKristíne Wágnerovej zo ZŠ v Senici, Komenského ulica (obe pripravovala Mgr. Jana Ponechalová), Markusovi Marekovi zo ZŠ J. Hollého v Borskom Mikuláši (pripravovala Mgr. Monika Drinková) a Kláre Jurášovej zo ZUŠ v Senici (pripravovala Mgr. art. Linda Petráková, ArtD.) Za organizačnú a finančnú pomoc pri príprave podujatia ďakujeme ZUŠ v SeniciCoop Jednote, SD v Senici. Na celoslovenskej súťaži, ktorá sa uskutoční 24. novembra 2023 v Lučenci, želáme našim recitátorom veľa šťastia a úspechov.

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA