METODIKA VÝUČBY ĽUDOVEJ HUDBY

METODIKA VÝUČBY ĽUDOVEJ HUDBY

Trnavský samosprávny krajZáhorské osvetové stredisko v Senici srdečne pozývajú vedúcich a členov folklórnych zoskupení, ľudových hudieb a speváckych skupín pôsobiacich v okresoch Senica a Skalica na tvorivú dielňu k ľudovej hudbe Metodika výučby ľudovej hudby.

Metodické stretnutie sa uskutoční dňa 11. novembra 2023 (sobota) o 9.00 hod. v kurzovej miestnosti Domu kultúry v Senici (vchod zo zadnej strany). Lektorom tvorivej dielne bude Mgr. Samuel Smetana, hudobník a hudobný publicista.

Záväzné prihlášky posielajte na e-mailovú adresu: koprla.miroslav@zupa-tt.sk. Účastnícky poplatok sa neplatí, občerstvenie bude zabezpečené. Prineste si so sebou písacie potreby. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.