TIMRAVINA STUDNIČKA 2018 – vyhodnotenie

TIMRAVINA STUDNIČKATIMRAVINA STUDNIČKA

celoslovenská súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy
Lučenec 23. 11. 2018
1.miesto
Jakub Valášek, ZUŠ Senica /I. kategória/
Katarína Danišová, ZUŠ Senica /IV. kategória/

2. miesto
Petra Simonová, ZUŠ Senica /III. kategória/
Adam Praskač, ZUŠ Senica /IV. kategória/

Recitátorov do súťaže pripravovali pedagogičky ZUŠ v Senici
Štefánia JánošováMgr. art. Linda Petráková, ArtD.

BLAHOŽELÁME!