DEŇ ČERVENÝCH MAKOV 2018

V piatok 9. novembra 2018 sa pri Pamätníku obetí prvej svetovej vojny na Námestí oslobodenia v Senici konala spomienková slávnosť Deň červených makov, spojená s pietnym aktom kladenia vencov pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, ktorého symbolom sa stal červený vlčí mak. Pietnu spomienku organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica, Mesto Senica, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný výbor SenicaMestské kultúrne stredisko Senica pri príležitosti 100. výročia skončenia prvej svetovej vojny.

Oslavy sa začali pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku obetí prvej svetovej vojny sprevádzaného mohutnými tónmi Zvonu mieru. Po odznení štátnej hymny Slovenskej republiky a básne Martina Rázusa Hoj, Zem drahá v podaní recitátorky Anny Stromkovej odznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí. Prítomným sa následne prihovorili primátor mesta Senica Branislav Grimm, tajomníčka Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senici Ľubica Krištofová a duchovným slovom sa prihovoril evanjelický farár, duchovný Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, dekan Veliteľstva Pozemných síl SR Ondrej Rišiaň. Ďalej pri pamätníku zaznela duchovná pieseň Daj Bože pokoja, ktorú, rovnako ako predošlú pieseň, zaspievala speváčka Božena Vojtková, s klavírnym sprievodom Ondreja Hluchého. Záverečná časť spomienky spojená s nádejou odovzdania posolstva odkazu vojny ďalším generáciám patrila deťom, ktoré postupne zapálili pri Pamätníku obetí prvej svetovej vojny sviečky a položili papierový červený mak s konkrétnym menom päťdesiatim hrdinom zo Senice, ktorých mená postupne predniesol podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman.

Program osláv pokračoval presunutím sa slávnostného zhromaždenia na neďaleký cintorín v Senici k Pamätníku obetí prvej svetovej vojny zo Sotiny. Po pietnom akte kladenia vencov k Pamätníku obetí prvej svetovej vojny zo Sotiny sprevádzaného mohutnými tónmi Zvonu mieru sa za obete vojny pomodlil evanjelický farár, duchovný Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, dekan Veliteľstva Pozemných síl SR Ondrej Rišiaň. Na záver pietnej spomienky na cintoríne deti postupne zapálili pri Pamätníku obetí prvej svetovej vojny zo Sotiny sviečky a položili papierový červený mak s konkrétnym menom dvadsaťjeden hrdinom zo Sotiny, ktorých mená postupne predniesla moderátorka podujatia Viera Barošková.

Prítomní občania svojou účasťou vyjadrili vďaku a úctu všetkým, ktorí statočne bojovali a hrdinsky bránili našu krajinu pred nepriateľskými

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.