SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV TRNAVSKÉHO KRAJA – Záhorie spieva a tancuje

Záhorie spieva a tancujeTrnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici a Mestské kultúrne stredisko v Senici vás srdečne pozývajú v utorok 17. mája 2022 o 11.00 hodine do Domu kultúry v Senici na Súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá je súčasťou 28. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov s názvom „Eniki beniki“. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

V súťažnej časti prehliadky sa v húževnatom zápolení predstavia detské folklórne súbory so súťažnými pásmami Skaličánek zo Skalice (Svadobné hry), Verešvaranček z Červeníka (Zahrajme si zvesela), Tancovadlo z Piešťan (Dievčenské hry), Kvetoňka zo Serede (Dievčenské tance z tekovskej oblasti) a Csali zo Šamorína (Zbojnícka rozprávka). Pre vedúcich súťažiacich detských folklórnych súborov sa v rámci podujatia uskutoční hodnotiaci a rozborový odborný seminár.

O víťaznom kolektíve, ktorý postúpi na celoštátnu súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov Eniki beniki 2022, rozhodne odborná porota v zložení – Mgr. Katarína Babčáková, PhD., tanečná pedagogička, etnochoreologička a odborná pracovníčka pre folklór a folklorizmus v Národnom osvetovom centre v Bratislave, Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD., tanečná pedagogička, etnochoreologička, choreografka, pracovníčka Centra tradičnej kultúry v Myjave a pedagogička na Základnej umeleckej škole v Myjave, a Mgr. Samuel Smetana, hudobník a hudobný publicista.
Súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizuje sa s finančnou podporou Národného osvetového centra v BratislaveTrnavského samosprávneho kraja.

Srdečne pozývame všetkých nadšencov a priaznivcov detského folklóru! Príďte sa potešiť, povzbudiť súťažiace deti a stráviť príjemné dopoludnie pri ľudovom tanci a speve.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.