OSVETA NA TÉMU PÔDA A JEJ VÝZNAM PRE ČLOVEKA

PÔDA A JEJ VÝZNAM PRE ČLOVEKANa konci apríla sme sa podujali na zodpovednú úlohu – naučiť deti aký veľký význam má pôda pre človeka a ukázať im, ako sa zakladá kompost. Oslovili nás pani učiteľky zo ZŠ v Brezovej pod Bradlom so žiadosťou ukázať a vysvetliť deťom zážitkovou formou, čo pôda vlastne je a mali sme zabŕdnuť aj do tajov kompostovania.

Úlohy sa zhostila certifikovaná permakultúrna dizajnérka. Keďže táto téma je obšírna, urobiť výklad piatakom a následne aj druhákom, bola výzva. Využili sme deťom blízku pomôcku – digitálne technológie. Krátke animované video im načrtlo, čo robí s pôdou intenzívna ľudská činnosť, aké to má dopady na úrodu, ale aj na bežný život ľudí a na životné prostredie, a aké to môže mať dopady na našu budúcnosť. Žiaci rozoznávali podľa dotyku, štruktúry, váhy, ale aj vône, rôzne typy pôdy. Povedali sme si, ako inak a šetrnejšie môžeme s pôdou pracovať. A potom sme sa pustili do zakladania kompostu. Triedy dostali za domácu úlohu priniesť si do školy bioodpad z kuchyne, pokosenú trávu, piliny či drevnú štiepku, popol a plastové nádobky. Na dvore utvorili malé skupinky a vrstvili do prinesených nádob rôzny organický materiál podľa informácií, ktoré sa dozvedeli počas prezentácie. Založené komposty budú následne niekoľko týždňov pozorovať či už doma alebo v škole a na konci školského roka vyhodnotia, čo sa s kompostom za ten čas udialo.

Veríme, že prezentácia bola pre žiakov nielen príjemným spestrením vyučovania, ale do nich zasiala aj semienko zodpovednosti za pôdu, ktorú majú či už doma v záhrade, alebo len v kvetináči na balkóne.

Bc. Anna Stromková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA