STRETNUTIE S HISTÓRIOU – pozvánka

STRETNUTIE S HISTÓRIOUTrnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici a Klub priateľov histórie Senica vás srdečne pozývajú na „Stretnutie s históriou“ v utorok 17. decembra 2019 o 17:00 hodine v kaviarni Grand Café Senica (Kongresové centrum v Slovenskom hodvábe), počas ktorého pre vás organizátori pripravili pútavé rozprávanie o Sokolovni v Senici v podaní členov Klubu priateľov histórie Senica Jána Petra, Jána Hromka a Mgr. Tomáša Motusa, a následne tiež prezentáciu knihy Eleny Klučkovej s názvom „T. G. Masaryk, Masarykovci a Kopčany“, pri ktorej vám autorka knihy spoločne s PhDr. Petrom Brezinom priblížia históriu Kopčian a tajomstvo Masarykovho narodenia.