SENICKÉ ZRKADIELKO ANKY GAMANOVEJ 2017

Každoročne na jar sa stretávajú mladí divadelníci na svojej regionálnej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skalica s odhodlaním presvedčiť divákov i odbornú porotu o svojom talente a zabojovať o postup do krajskej súťaže. S očakávaním, napätím a nádejou budú opäť 23. marca súťažiť v senickom Dome kultúry členovia piatich detských divadelných súborov na 46. ročníku Senického zrkadielka Anky Gamanovej. Počas prehliadky sa uskutočnia hodnotiace a rozborové semináre a stretnutia vedúcich súborov s členmi odbornej poroty.
Senické zrkadielko Anky Gamanovej otvorí o 9,00 h divadelný súbor Dojčanské cicuše pôsobiaci pri ZUŠ v Šaštíne-Strážach, pobočka Dojč, s predstavením O zlatej rybke v réžii Mgr. art. Ivana Fodora. Detský divadelný súbor Holky z dvojky zo Základnej školy na Komenského ulici v Senici sa do súťaže zapojí s dvomi inscenáciami. Autorská rozprávka režisérky súboru Mgr. Hany Kalamenovej Jožko Pampúšik hovorí o tom, ako je dôležité ísť rovnou cestou do školy. Príbeh Jána Uličianskeho Malá princezná v podaní súboru Bodka zo ZŠ na Vajanského ulici v Skalici bude o ceste malého, ešte nenarodeného dieťaťa, ktoré hľadá vo svojom budúcom svete lásku, šťastie, ale hlavne svoju mamu.
O 10,45 hod. Holky z dvojky uvedú bláznivú rozprávku o zvieratkách z dvora, ktoré sa pripravujú na návštevu z Ameriky s názvom Pussycat. Detský divadelný súbor Studnička zo ZUŠ Dr. Janka Blaha zo Skalice si vybral a javiskovo stvárnil tému čistoty mysle a konania autora Daniela Pastirčáka Dievčatko zo šípového kra. Dievčatko predstavuje ľudskú čistotu a márne hľadá vo svete takú istú osobu, nakoniec skončí ako jediná a sama len v mysliach a túžbe ľudí.
O úspešnosti tohtoročných divadelných inscenácií rozhodne odborná porota, ktorá vyberie najlepšie z nich za okres Senica a okres Skalica na krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja – Senickú divadelnú jar. Záhorské osvetové stredisko, Mesto Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica ako organizátori pozývajú na Senické zrkadielko Anky Gamanovej všetkých obdivovateľov detskej Tálie.

Jaroslava Slezáková