DFS GBELY 2017

Súťažná prehliadka detského folklóru

V stredu 22. marca o 11,00 hod. sa v Dome kultúry v Gbeloch uskutoční regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov, speváckych skupín a sólistov okresov Senica a Skalica.
Na prehliadke sa vo vzrušujúcom zápolení predstavia detské folklórne súbory so súťažnými pásmami Brodčánek z Brodského (Pri stodole) Studnička z Borského Mikuláša (Múky,vody, trochu soli), Dvojkáčik pri II. ZŠ v Senici (Varila som varila), Nádej z Kuklova-Čárov (Chodziu konšeu dzedzinú, vybubnovau správu novú), I. Skaličánek zo Skalice (Na dvore) II. Skaličánek (Hráme sa na svaďbu ).
Návštevníci prehliadky si budú môcť vypočuť v prehliadkovej časti i spevácke vystúpenia v podaní šiestich interprétov zúčastnených súborov.
Pre vedúcich súťažiacich kolektívov je v rámci podujatia pripravený aj hodnotiaci odborný seminár.
Organizátori podujatia Záhorské osvetové stredisko v Senici a Správa Mestského majetku, spol. s r. o. v Gbeloch srdečne pozývajú nadšencov a priaznivcov detského folklóru, aby prišli povzbudiť súťažiacich a potešiť sa pri ľudovom tanci a speve. O tom, kto postúpi na súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Ve Skalici na rínečku, realizovanú 4. mája v Dome kultúry v Skalici rozhodne odborná porota: doc. Mgr. Ján Blaho z katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave a Ing. Marián Veselský, hudobník a upravovateľ ľudových piesní.

Viera Juríčková
ZOS Senica