SENICKÁ DIVADELNÁ JAR 2015

ZOS-SENICA_SDJ-2015_PLAGAT

Divadelná jar v Senici

V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Senici  16. apríla konfrontovali výsledky svojho tvorivého snaženia   súbory detskej dramatickej tvorivosti  Trnavského kraja na súťažnej prehliadke Senická divadelná jar o postup na celoštátnu súťažnú prehliadku Zlatá priadka Šaľa 2015.  Súťaž  každoročne  organizačne pripravuje Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestským  kultúrnym strediskom za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR a Coop Jednota v Senici a nebolo tomu inak ani toho roku. Zúčastnili sa jej víťazi regionálnych prehliadok divadla hraného deťmi  Trnavského kraja s predstaveniami :  DDS  Studnička ZUŠ Skalica (Viky), DDS Zádrapky ZUŠ Senica (Rande),  DDS Divadielko na dlani ZUŠ Voderady (O dvanástich mesiačikoch), DDS Poškoláci ZŠ Gabčíkovo (Prvá láska nastorako), DDS Za šecki drobné GOS Galanta ( Peklo na zemi ).

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Mirka Čibenková, dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave a docentka Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave ako predsedníčka , Vladimír Sadílek, režisér a herec z Bratislavy, Martin Peterich, divadelný režisér, dramaturg a redaktor RTVS  v Bratislave odporučila programovej komisii na postup  do programu celoštátnej súťaže  Zlatá priadka 2015  DDS  Divadielko na dlani ZUŠ Voderady , ktorému udelila prvé miesto za inscenáciu rozprávky O  dvanástich mesiačikoch v réžii Barbory Bazsovej. Druhé miesto  získal DDS Studnička ZUŠ Skalica  za predstavenie Viky  v réžii Jany Kutalovej.  Porota sa rozhodla tretie miesto neudeliť.

Ďalšie individuálne  ocenenia si zo Senickej divadelnej jari odniesli Agáta Langová  z DDS Studnička ZUŠ Skalica  za stvárnenie postavy Jade v predstavení Viky a Adrián Turičík  z DDS Za šecki drobné GOS Galanta za postavu čerta v inscenácii Peklo na zemi .

foto: A-FOTO oz

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA