PREZ TY GBELY – pozvánka

PREZ TY GBELYTrnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto GbelySpráva mestského majetku Gbely, spol. s r. o. vás srdečne pozývajú v nedeľu 28. mája 2023 o 15.00 hodine do Domu kultúry v Gbeloch na Regionálnu súťažnú prehliadku ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov okresov Senica a Skalica – Prez ty Gbely, ktorá je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru s názvom „Vidiečanova Habovka“. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V súťažnej časti prehliadky sa divákom predstavia štyria sólisti speváci, dve spevácke duá, jeden sólista inštrumentalista, štyri spevácke skupiny a jedna ľudová hudba z Brodského, Gbiel, Kútov, Senice, Skalice, Smolinského a z regiónu Horné Záhorie. Pre vedúcich súťažiacich kolektívov a sólistov sa v rámci podujatia uskutoční hodnotiaci a rozborový odborný seminár.

O víťazoch, ktorí postúpia do krajského kola celoštátnej súťaže a prehliadky hudobného folklóru Vidiečanova Habovka 2023, rozhodne odborná porota v zložení – Mgr. Samuel Smetana, hudobník a hudobný publicista, Mgr. Adriana Jarolínová, interpretka ľudových piesní a hlasová pedagogička, a Mgr. Peter Obuch, PhD., etnomuzikológ, muzikant a pracovník Centra tradičnej kultúry v Myjave.

Srdečne pozývame všetkých nadšencov a priaznivcov hudobného folklóru! Príďte sa potešiť, povzbudiť súťažiacich a stráviť príjemné popoludnie pri ľudovom speve a hudbe.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.