PREZ TY GBELY 2023 – vyhodnotenie

V nedeľu 28. mája 2023 sa v Dome kultúry v Gbeloch uskutočnila Regionálna súťažná prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov okresov Senica a Skalica – Prez ty Gbely, ktorá je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru s názvom „Vidiečanova Habovka“. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto GbelySpráva mestského majetku Gbely, spol. s r. o., sa v tomto roku tešili nádhernému stretnutiu interpretov hudobného folklóru.

Na súťažnej prehliadke sa predstavili štyria sólisti speváci, dve spevácke duá, jeden sólista inštrumentalista, štyri spevácke skupiny a jedna ľudová hudba z Brodského, Gbiel, Kútov, Senice, Skalice, Smolinského a z regiónu Horné Záhorie.

Odborná porota v zložení – predseda poroty Mgr. Samuel Smetana, hudobník a hudobný publicista, Mgr. Adriana Jarolínová, interpretka ľudových piesní a hlasová pedagogička, a Mgr. Peter Obuch, PhD., etnomuzikológ, muzikant a pracovník Centra tradičnej kultúry v Myjave, rozhodla, že na Festival hudobného folklóru Trnavského kraja, ktorý sa uskutoční 14. októbra 2023 v Špačinciach, bude náš región reprezentovať s udelením zlatého pásma s postupom v kategórii sólisti speváci a spevácke duá Kristína Hačundová z Brodského a spevácke duo Kristína HačundováDavid Halás z Brodského (zlaté pásmo s návrhom na postup), v kategórii sólisti inštrumentalisti Miroslav Buzrla zo Skalice, v kategórii spevácke skupiny Spevácky zbor Záhoráci-Smolinčané zo Smolinského a Spevácka skupina Bročané z Brodského (zlaté pásmo s návrhom na postup) a v kategórii ľudové hudby Frendz Bojs z Horného Záhoria. V striebornom pásme sa umiestnili spevák David Halás z Brodského, spevácke duo Margaréta MarčišovskáMária Marčišovská z Brodského, spevák Ladislav Pavelka z Kútov, speváčka Zuzana Poláková zo Skalice a spevácka skupina Gbelan z Gbiel. Bronzové pásmo získala spevácka skupina Seniorka zo Senice.

Pre vedúcich súťažiacich kolektívov a sólistov sa v rámci podujatia uskutočnil hodnotiaci a rozborový odborný seminár.

Srdečne ďakujeme všetkým účinkujúcim kolektívom i sólistom, a osobitne ich vedúcim za obetavú prácu pri tohtoročnej príprave na súťažnú prehliadku hudobného folklóru. Úprimné poďakovanie patrí aj spoluusporiadateľom prehliadky – Mestu GbelySpráve mestského majetku Gbely, spol. s r. o., za finančnú podporu a spoluorganizátorsky vynikajúco zvládnutú realizáciu kultúrneho podujatia.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: ZOS