PREDNÁŠAM , TEDA SOM…

Prednášam, teda som...Priaznivci umeleckého prednesu sa dnes 18. 10. 2022 stretli v Základnej umeleckej škole v Senici na tvorivej dielni „Prednášam, teda som…“.

Pod vedením lektorky Mgr. Jaroslavy Čajkovej z Bratislavy sa vzdelávali v oblasti vhodného výberu textu pre recitátora, venovali sa rozborom prozaických textov a básní. V príjemnej tvorivej atmosfére sa pokúsili skladať text formou koláže a montáže.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, tvorivú dielňu organizačne pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici.

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA