BIELOKARPATSKÉ IMPRESIE NA KOPANICIACH

BIELOKARPATSKÉ IMPRESIE NA KOPANICIACHS blížiacou sa Pamiatkou zosnulých, sme si 28. októbra pripomenuli aj predkov možno vzdialenejších, možno pre niekoho práve tých najbližších. Vybrali sme sa na kopanice, aby sme sa dozvedeli čo-to zo života „kopaničiarov“. Záhorské osvetové stredisko oslovilo doktora Jiřího Jilíka, českého novinára, publicistu, spisovateľa a folkloristu zaoberajúceho sa Slováckom, aby porozprával niečo o kopaniciach. Napriek tomu, že sa zaoberá moravskými „Kopanicami“, našiel spolu s návštevníkmi besedy mnohé podobnosti medzi slovenským a moravským vidiekom v okolí Bielych Karpát. Či už vo zvykoch, spôsobe života, obživy, tradíciách. V podstate je to jeden kraj oddelený pomyselnou čiarou – štátnou hranicou. Pre takéto podujatie bola obec Vrbovce, ktorá je pohraničná, príznačná. Starosta obce pre tento účel zapožičal priestory útulnej Vrbovčianskej izby. Na záver rozprávania si diváci pozreli krátky dokumentárny film Horenka Chabová, pri ktorom si mnohí zaspomínali na svoje detstvo, starých rodičov a rodičov. Keďže viacerých tém sa lektor dotkol len okrajovo, prisľúbil, že sa na podobnom podujatí rád zúčastní znova a my sa budeme tešiť na ďalší exkurz do dejín nášho blízkeho okolia.

Bc. Anna Stromková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA