PODUJATIA 2014

KTO NÁS CHRÁNI 2014

ZOS-SENICA_KTO-NAS-CHRANI-2014 FOTOGRAFIE Z PODUJATIA ...Čítať ďalej »

AMFO 2014

ZOS-SENICA_AMFO-2014_PLAGATAMFO 2014 – súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja Trnavský samosprávny kraj  – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom už 18. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby  Trnavského kraja  „AMFO  2014“. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl...Čítať ďalej »

VÝSTAVA ZSF 2014

ZSF-2014 ...Čítať ďalej »

DLH SKALICA 2014

DLH-Skalica-2014Reprezentanti do Habovky Už viac ako 20 rokov otvára mesto Skalica a jeho historický Dom kultúry svoju náruč detskému folklórnemu hnutiu  Trnavského kraja. Pravidelne sa v Skalici stretávajú v roku nepárnom detské folklórne súbory a v roku párnom detské kolektívy a sólisti zaoberajúce sa interpretáciou hudobného folklóru. I tohto roku  privítala 7. mája  Skalica v priestoroch svojho kultúrneho stánku najlepších...Čítať ďalej »

HURBANOV PAMÄTNÍK 2014 – SENICA

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA ...Čítať ďalej »