DLH SKALICA 2014

DLH-Skalica-2014Reprezentanti do Habovky

Už viac ako 20 rokov otvára mesto Skalica a jeho historický Dom kultúry svoju náruč detskému folklórnemu hnutiu  Trnavského kraja. Pravidelne sa v Skalici stretávajú v roku nepárnom detské folklórne súbory a v roku párnom detské kolektívy a sólisti zaoberajúce sa interpretáciou hudobného folklóru.

I tohto roku  privítala 7. mája  Skalica v priestoroch svojho kultúrneho stánku najlepších detských interpretov hudobného folklóru zo 7 okresov Trnavského kraja – víťazov regionálnych prehliadok na Súťaži detských ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov Trnavského kraja, kde sa bojovalo o postup na celoštátnu prehliadku.

Na podujatí, ktoré organizačne uskutočnili Záhorské osvetové stredisko v Senici a Oddelenie kultúry Mesta Skalica za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR a Mesta Skalica  sa prezentovali detské ľudové hudby :  Mladí huslisti z Červeníka, Detský citarový súbor Igricek  z Veľkého Medera, spevácke skupiny: DFS Skaličánek zo Skalice, Trnka z Trnavy,  Inovček z Hlohovca, DFS Važinka zo Šoporne , Igricek z Veľkého Medera, 12 sólistov spevákov a 2 inštrumentalisti – huslisti.

Odborná porota, ktorej predsedal Ing. Marián Veselský, hudobník a upravovateľ ľudových piesní, PaedDr. Hana Kyseľová, muzikologička, speváčka, hlasová pedagogička  a Mgr. Adriana   Jarolínová, speváčka  SĽUK  a hlasová pedagogička  rozhodla, že na Celoštátny detský festival ľudovej hudby do  Habovky 7. –  8.  júna  postúpia z 1. miest: Detská ľudová hudba Mladí huslisti z Červeníka, Detská spevácka skupina Igricek z Veľkého Medera,  sólistka speváčka Katarína Bachoríková z Trnavy.  Druhé miesta boli udelené: Dievčenskej  speváckej skupine Trnka z Trnavy, speváčkam   Eliške Krchňákovej z Bučian  a Viktórii Bračíkovej z Hornej Stredy ,  inštrumentalistom – huslistom Pavlovi Bielikovi z Červeníka a Zarándovi Ágostonovi Vargovi z Dunajskej Stredy . Tretie miesta obsadili: Detská spevácka skupina Skaličánek Skalica,  speváčky Klára Mihálová z Prieval a Orsolya Izsmán z Trhovej Hradskej

Súčasťou prehliadky bola aj otvorená diskusia pedagogického vedenia interpretov súťažných vystúpení s odbornou porotou na rozborovom hodnotiacom seminári.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA