NÁHLIKOVA SENICA 2024 – pozvánka

Náhlikova Senica 2024

Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici sa v piatok 15. marca 2024 o 17.00 hodine uskutoční vernisáž 64. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2024, ktorú pripravilo Záhorské osvetové stredisko Senica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Náhlikova Senica 2024 je regionálnym kolom 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024, ktorej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Súťaž oboslalo 36 autorov so 244 fotografickými prácami.

Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bude vyhodnotenie súťaže a ocenenie autorov najlepších fotografií. Pred vernisážou je pre účastníkov súťaže o 15.00 hodine pripravený odborný rozborový seminár, ktorého lektormi budú členky odbornej poroty Mgr. art. Dominika Jackuliaková, Mgr., Eva Kramara Jonisová, PhD.MgA. Lujza Marečková.

Po vernisáži o 18.00 hod. Vám predstavia formou prezentácií svoju tvorbu knižných publikácií autori Anton Sládek s knihou PEŠIAK v šachovnici BratislavyPeter Korček s knihou STANICE.

Výstava bude sprístupnená verejnosti od 15. marca do 5. apríla 2024 a otvorená v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

Bc. Tomáš Jurovatý