NÁHLIKOVA SENICA 2019 – vyhodnotenie

NÁHLIKOVA SENICATrnavský samosprávny krajZáhorské osvetové stredisko v Senici je realizátorom 59. ročníka regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2019, ktorá je súčasťou 65. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2019. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.
Podľa ústredného súťažného poriadku, prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v skupine autorov nad 21 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií. Tento rok pribudla kategória cykly a seriály, kde je limit 3 a max 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných. Súťaž je postupová, trojstupňová, ocenení autori odbornou porotou postupujú do krajského a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2019.
Tohtoročný 59. ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Náhlikova Senica 2019 oboslalo 23 autorov s celkovým počtom 124 fotografických prác. Z toho v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov to bolo 51 farebných a 41 čiernobielych fotografií a 1 multimediálna prezentácia od 19 autorov. Kategória juniorov (autorov od 16 do 21 rokov) – táto kategória bola neoboslaná.a v kategórii autorov do 16 rokov to bolo 13 farebných a 10 čiernobielych fotografií, od 5 autorov.
Odborná porota v zložení Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Rudolf Lendel, doc. MgA. Jozef Sedlák, umeleckí fotografi a vysokoškolskí pedagógovia z Bratislavy odborne posúdili a zhodnotili predložené fotografické práce a navrhli udeliť diplomy a ceny, ktoré získali:

V skupine dospelých autorov nad 21 rokov:

v kategórii čiernobielej fotografie:
Diplom a cenu za:
1. miesto: Tomáš Bilka, Senica
2. miesto: Zdenka Cintulová, Holíč
Čestné uznanie: Stanislav Fehér, Skalica

v kategórii farebnej fotografie:
Diplom a cenu za:
1. miesto: Slávka Janáková, Senica
2. miesto: Tomáš Tóbik, Senica
3. miesto: Tomáš Bilka, Senica
Čestné uznanie: Ľubomír Jarábek, Senica; Stanislav Fehér, Skalica; Marián Rafaja, Senica; Iveta Tóthová Častkov; Ján Hromek, Senica

V skupine autorov od 16 do 21 rokov:

Diplom a cenu: neudelené

V skupine autorov do 16 rokov

v kategórii čiernobielej fotografie:
Diplom a cenu za:
1. miesto: René Filip, Senica
Čestné uznanie: Adam Hutta, Kúty; Filip Kalka, Koválov

v kategórii farebnej fotografie:
Diplom a cenu:
1. miesto: Janis Janák, Senica
2. miesto: René Filip, Senica

v kategórii multimediálnej prezentácie
Diplom a cenu: Tomáš Bilka, Senica

V kategórii cykly a seriály:
1. miesto: Lucia Kuklišová, Senica
2. miesto: Iveta Tóthová, Častkov
3. mieto: Ľubomír Jarábek, Senica
Čestné uznanie: Ján Hromek, Senica; Michal Krištof, Senica; Tomáš Bilka, Senica

Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu v celkovom počte 81 fotografií od 22 autorov.
Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, v ktorom vystúpil pedagóg ZUŠ Senica Jaroslav Jankovič – keyboard, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 8. 3. 2019 o 17,00 hodine v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Pre účastníkov súťaže bol v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 15,30 hodine odborno-hodnotiaci seminár s lektormi a členmi odbornej poroty s Mgr. art. Petrou Cepkovou, ArtD., Mgr. Rudolfom Lendelom a doc. MgA. Jozefom Sedlákom.
Poďakovanie organizátora Záhorského osvetového strediska patrí aj sponzorom podujatia: Coop Jednota, SD Senica a tlačiarni GH Studio.
Výstava je sprístupnená verejnosti do 27. 3. 2019 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00 hodiny.

Tomáš Jurovatý

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA

KATALÓG


NÁHLIKOVA SENICA 2019

autor: TV SEN