MOBILIZÁCIA ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY V ROKU 1938 NA ZÁHORÍ

Mobilizácia československej armádyDňa 23. septembra 1938 bola prijatá vládna vyhláška o vstupe Československého štátu do brannej pohotovosti, ktorá fakticky spustila prvú všeobecnú mobilizáciu československej armády. V sobotu 9. marca 2019 sme si prednáškou historika Zdeňka Hanáčka s názvom „Mobilizácia československej armády v roku 1938 na Záhorí“ v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici pripomenuli historické súvislosti mobilizácie zamerané na región Záhoria.

Odborná prednáška historika Zdeňka Hanáčka pozostávala z ôsmich samostatných, vzájomne nadväzujúcich tematických celkov. Úvod prednášky venoval prednášajúci situácii predchádzajúcej mobilizácie zameranej na historické a politické súvislosti pohraničia Československého štátu, následne sa zameral na problematiku vybavenia jednotiek, ktoré disponovali 350 ľahkými tankami, 950 lietadlami či 40 000 guľometmi. Zaoberal sa tiež otázkami vzniku nových posádok na Záhorí v roku 1938, ktoré boli umiestnené v Senici, Čáčove, Cerovej-Lieskovom, Strážach, Šaštíne a Novom Meste nad Váhom, budovania kasární v Senici, Novom Meste nad Váhom a Malackách, ako aj obranných línií, ktoré mali jednotky chrániť. Účastníci prednášky sa dozvedeli aj o letke pôsobiacej na poľnom letisku v Smoleniciach, kde malo základňu desať pozorovacích lietadiel určených na pozorovanie bojiska, ktorých úlohou bolo hlásiť postup jednotiek a nepriateľov. Lektor neopomenul ani problematiku štruktúry velenia jednotlivých jednotiek, keď podrobne uvádzal veliteľstvá, ich rozmiestnenie a vybavenie, ktorým disponovali, a taktiež vysvetlil aj priebeh organizácie mobilizácie súvisiaci so zabezpečením stravy, ošatenia, zbraní či skladov munície. Na záver priblížil systém kreovania jednotiek, ktorý pozostával zo zdvojenia jednotiek počas mobilizácie, a podrobne charakterizoval vzniknuté jednotky na Záhorí.

Koniec prednášky sa niesol v znamení veľmi podnetnej a zaujímavej diskusie, v ktorej požiadali o slovo bratia Jindřich a Petr Skácel, vnuci priameho účastníka mobilizácie – veliteľa Pešieho pluku 17 plukovníka Jindřicha Skácela, ktorí obohatili prednášku vzácnymi dokumentmi, predmetmi a výkladom ku prineseným fotografiám z rodinného archívu. O svoje postrehy a poznatky sa podelili tiež Peter Bača, člen Klubu vojenskej histórie Záhorie, ako aj Ján Hromek a Ján Peter, obaja z Klubu priateľov histórie Senica.
Kultúrne podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko Senica.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.
Záhorské osvetové stredisko Senica

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA