HURBANOV PAMÄTNÍK 2021 – vyhlásenie súťaže

Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlasuje postupovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých na rok 2021 – Hurbanov pamätník.

 

 

Recitátori I. – III. vekovej kategórie postupujú zo školských kôl do obvodných súťaží.
Organizátori školských kôl prihlasujú týchto recitátorov do obvodného kola súťaže Hurbanov pamätník prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie. Víťazov školských kôl z okresu Senica prosíme nahlásiť do 12. mája 2021 a z okresu Skalica do 21. mája 2021.

Obvodná súťaž Hurbanovho pamätníka v Senici (pre školy z okolia Senice) sa uskutoční 21. mája 2021 o 8,30 hod. v Základnej umeleckej škole.

Do tejto súťaže sa prihlasujú školy:

ZŠ s MŠ Cerová, ZŠ Častkov, ZŠ Dojč, ZŠ Hlboké, ZŠ s MŠ Hradište pod Vrátnom, ZŠ Jablonica, ZŠ Koválov, ZŠ s MŠ Osuské, ZŠ s MŠ Plavecký Peter, ZŠ s MŠ Prievaly, ZŠ Smrdáky, ZŠ Sobotište, ZŠ Šajdíkove Humence, ZŠ s MŠ Štefanov.


Obvodná súťaž Hurbanovho pamätníka v Kútoch sa uskutoční 26. mája 2021 o 9,00 hod. v Obecnom úrade.

Do tejto súťaže sa prihlasujú školy:

ZŠ Borský Mikuláš, ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur, ZŠ Čáry, ZŠ s MŠ Kuklov, ZŠ Andreja Radlinského Kúty, ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves, ZŠ Sekule, ZŠ Šaštín-Stráže, ZŠ s MŠ Smolinské, ZUŠ Kúty.


Obvodná súťaž Hurbanovho pamätníka v Senici (pre školy z mesta Senica) sa uskutoční 27. mája 2021 o 8,30 hod. v Základnej umeleckej škole.

Do tejto súťaže sa prihlasujú školy:

ZŠ Senica /ul. V. Paulínyho-Tótha, Komenského ul., Sadová ul., ul. J. Mudrocha/, ZUŠ Senica, Gymnázium Ladislava Novomeského Senica.


Obvodná súťaž Hurbanovho pamätníka v Holíči sa uskutoční 2. júna 2021 o 8,30 hod. v CVČ v Holíči, Kollárova ul. 21.

Do tejto súťaže sa prihlasujú školy:

ZŠ Brodské, ZŠ s MŠ Gbely, ZŠ Holíč /Bernolákova ul., Školská ul./, ZŠ Kopčany, ZŠ s MŠ Unín, ZUŠ Gbely, ZUŠ Holíč.


Obvodná súťaž Hurbanovho pamätníka v Skalici sa uskutoční 3. júna 2021 o 9,00 hod. v Kinosále na Sasinkovej ulici.

Do tejto súťaže sa prihlasujú školy:

ZŠ s MŠ Letničie, ZŠ Petrová Ves, ZŠ Popudinské Močidľany, ZŠ s MŠ Prietržka, ZŠ s MŠ Radimov, ZŠ Radošovce, ZŠ Skalica /Vajanského ul., Mallého ul., Strážnická ul./, SZŠ Skalica, Gymnázium F. V. Sasinka Skalica, ZUŠ Skalica, ZŠ s MŠ Vrádište.


Recitátori IV. vekovej kategórie postupujú zo školských kôl do okresnej súťaže. Recitátori V. vekovej kategórie, recitačné kolektívy a divadlá poézie sa prihlasujú do okresného kola Hurbanovho pamätníka. Stredné školy, príp. recitátori IV. vekovej kategórie, recitátori V. vekovej kategórie a kolektívy sa do okresnej súťaže Hurbanov pamätník prihlasujú prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie v termíne do 31. mája 2021.

Okresná súťaž Hurbanov pamätník pre okres Senica sa uskutoční 18. júna 2021 v ZUŠ v Senici.

Okresná súťaž Hurbanov pamätník pre okres Skalica sa uskutoční 22.júna 2021 v Kinosále na Sasinkovej ulici v Skalici.

Krajská súťaž Hollého pamätník bude v dňoch 23. – 24. septembra 2021 v Trnave.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka Hviezdoslavov Kubín sa uskutoční v dňoch 27. – 30. októbra 2021 v Dolnom Kubíne.

Regionálna postupová súťaž Hurbanov pamätník je súčasťou celoštátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Propozície súťaží sú uverejnené na odkaze: Hviezdoslavov Kubín – propozície

Súťaže na všetkých stupňoch (obvodné, okresné, krajská, celoštátna) sa budú konať v prípade, že nám to pandemická situácia umožní. Organizátori súťaží si vyhradzujú právo na zmenu termínov konania súťaží v súvislosti s aktuálnymi nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva.

Vyhlasovateľ súťaží – Národné osvetové centrum v Bratislave požaduje prihlasovanie súťažiacich recitátorov a kolektívov výhradne prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovej stránke NOC. Do súťaže Hurbanov pamätník nemôžeme prijať recitátorov nezaregistrovaných cez elektronický prihlasovací formulár.

Návod ako prihlásiť víťazných recitátorov zo školského do vyššieho kola súťaže nájdete vo videu na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=7Mk0NFAKe9s

Kontakt: Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského ul. 19/5 – Jaroslava Slezáková, tel. 034 6513740, 0911 100302, e-mail: slezakova.jaroslava@zupa-tt.sk