HURBANOV PAMӒTNÍK 2022 – obvodné kolo Skalica a Holíč

Obvodné súťaže 54. ročníka Hurbanovho pamätníka, postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy sa v okrese Skalica uskutočnili v dňoch 9. a 11. 3. 2022. Pre detských recitátorov I. – III. vekovej kategórie (deti ZŠ, ZUŠ a Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici) ich pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestom Skalica, Mestom Holíč, Spoločným školským úradom v Holíči a CVČ v Holíči. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave. Umiestnenie recitátorov v nich bolo nasledovné:

 

 

 

HURBANOV PAMӒTNÍK – FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR SKALICA 9. 3. 2022

I. kategória – poézia
1. miesto Michal Roman ZŠ Skalica, Strážnická ulica
2. miesto Sofia Ivičičová Súkromná ZŠ Skalica
3. miesto Diana Koprlová ZŠ Petrova Ves
3. miesto Viktória Tokošová ZŠ Radošovce

I. kategória – próza
1. miesto Oliver McMahon ZŠ Radošovce
2. miesto Matúš Jurčík ZŠ Skalica, Strážnická ulica
3. miesto Ondrej Janovic ZŠ Petrova Ves

II. kategória – poézia
1. miesto Ema Holienčinová ZŠ Skalica, Strážnická ulica
2. miesto Aneta Stančiaková Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
3. miesto Silvia Vávrová ZŠ Radošovce
3. miesto Zuzana Baraníková Súkromná ZŠ Skalica

II. kategória – próza
1. miesto Nina Hauková Súkromná ZŠ Skalica Skalica
2. miesto Aneta Balgová ZŠ Skalica, Strážnická ulica
3. miesto Tea Reháková Gymnázium F. V. Sasinka Skalica

III. kategória – poézia
1. miesto Sára Chocholáčková Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
2. miesto (s postupom) Eliška Gajdúšková ZŠ Skalica, Strážnická ulica
3. miesto Timotej Šantavý ZUŠ Skalica

III. kategória – próza
1. miesto Martin Kočárik Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
2. miesto (s postupom) Tereza Mikulová ZŠ Radošovce
3. miesto Lujza Lašáková ZŠ Skalica, Strážnická ul.

Do okresnej súťaže Hurbanov pamätník postúpili recitátori umiestnení na 1. miestach a na návrh odbornej poroty z 2. miest Eliška GajdúškováTereza Mikulová.

HURBANOV PAMӒTNÍK – CVČ HOLÍČ 11. 3. 2022

I. kategória – poézia
1. miesto Šárka Tomčíková ZŠ Holíč, Školská ul.
2. miesto Zuzana Brutovská ZŠ s MŠ Gbely
3. miesto Oliver Štepanovský ZŠ Brodské

I. kategória – próza
1. miesto Ester Rozborilová ZŠ s MŠ Gbely
2. miesto (s postupom) Matthias Novák ZUŠ Gbely
3. miesto Linda Štrosová ZŠ Holíč, Bernolákova ul.

II. kategória – poézia
1. miesto Patrícia Polláková ZŠ Holíč, Školská ul.
2. miesto (s postupom) Linda Horínková ZŠ s MŠ Unín
3. miesto Claudia Valachovičová ZŠ Holíč, Bernolákova ul.

II. kategória – próza
1. miesto Jakub Jureňa ZŠ s MŠ Gbely
2. miesto (s postupom) Michal Brúsil ZŠ Holíč, Školská ul.
3. miesto Kristián Bartal ZŠ Holíč, Bernolákova ul.

III. kategória – poézia
1. miesto neudelené
2. miesto Sára Filipovičová ZŠ s MŠ Gbely
3. miesto Daniela Gombárová ZŠ Holíč, Bernolákova ul.

III. kategória – próza
1. miesto Dušan Ivan ZŠ Holíč, Bernolákova ul.
2. miesto (s postupom) Natália Bolebruchová ZŠ s MŠ Gbely
3. miesto Simona Chrenková ZŠ s MŠ Unín
3. miesto Veronika Kaňovská ZŠ Holíč, Školská ul.

Do okresnej súťaže postúpili recitátori umiestnení na prvých miestach a na návrh odbornej poroty z 2. miest Matthias Novák, Linda Horínková, Michal BrúsilNatália Bolebruchová.

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA – Skalica

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA – Holíč