HOLLÉHO PAMӒTNÍK 2021

HOLLÉHO PAMӒTNÍKKrajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, sa uskutočnila 23. a 24. 9. 2021 v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Súťaže sa zúčastnilo aj 15 recitátorov z okresov Senica a Skalica, víťazov okresných súťaží Hurbanovho pamätníka. Odborné poroty z nich ocenili sedem:

1. miesto a postup na celoštátnu súťažnú prehliadku Hviezdoslavov Kubín Ema Jurášová, ZUŠ Senica (I. kategória poézia), pedagogička Mgr. Jana Báňayová

1. miesto a postup na celoštátnu súťažnú prehliadku Hviezdoslavov Kubín Jakub Valášek, ZŠ s MŠ Cerová (II. kategória próza), pedagogička Mgr. Ľubica Kiráľová

1. miesto a postup na celoštátnu súťažnú prehliadku Hviezdoslavov Kubín Pavlína Praskačová, ZUŠ Senica (IV. kategória poézia), pedagogička Mgr. Jana Báňayová

2. miesto Amélia Báňayová, ZUŠ Senica (I. kategória próza), pedagogička Mgr. Jana Báňayová

3. miesto Alexia Báňayová, ZŠ Senica, Komenského ul. (I. kategória poézia), pedagogička Mgr. Jana Ponechalová

3. miesto Adela Vrbňáková, ZŠ s MŠ Gbely (III. kategória poézia), pedagogička Mgr. Viera Masaryková

3. miesto Adriana Sojáková, Gymnázium F. V. Sasinka Skalica (IV. kategória próza), pedagogička Mgr. Dagmar Martinovská

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!