EDUKAČNÉ PODUJATIE PRE MLÁDEŽ

Čoraz viac sa v dnešnej dobe stretávame so závislosťou na internete, komunikačnými závislosťami, predovšetkým dievčatá a ženy ohrozuje shopingholizmus, poruchy prijímania potravy, časté je i šikanovanie v prostredí internetu. Práve tieto sociálnopatologické javy a ešte mnohé ďalšie boli hlavnou témou podujatia s názvom „Edukačné podujatia pre mládež k prevencii sociálnopatologických javov“, ktoré pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Národným osvetovým centrom. Cieľovou skupinou boli študenti senických základných a stredných škôl. Tvorivé dielne viedli lektorky PhDr. Ingrid Hupková, PhD. a Mgr. Barbora Kucharová, PhD., ktoré sa tejto téme dlhodobo venujú.

Mgr. Nina Gurínová

 

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA