ALEXANDER ČEKMEŇOV 2017

Príbehy zakliate v čase

Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici a Univerzita Komenského v Bratislave sú organizátormi výstavy súčasného ukrajinského fotografa Alexandra Čekmeňova s názvom Príbehy zakliate v čase (Ukrajina 1993 – 2016). Vernisáž výstavy sa konala 10. mája 2017 o 17.00 hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici. Kurátor výstavy doc. Ľubor Matejko, PhD., priblížil autora a jeho tvorbu návštevníkom výstavy, na ktorej jeho fotografie zďaleka nie sú iba dokumentárnymi momentkami. Kým v ohnisku Čekmeňovho objektívu je človek v ťažkých životných situáciách, v ohnisku jeho záujmu je otázka ľudského šťastia.

Tisíce záberov, ktoré fotograf za štvrťstoročie urobil, sú vo fotografických projektoch prezentované na výstave v cykloch: Ľudia ulice, Blší trh, Pasport, Pascha, Zberači kľukvy, Donbas, Majdan, Vojna.

Na výstave je možné vidieť spolu 68 autorových fotografií z celkového počtu 99 fotografií tvoriacich výber z tvorby.

Výstava je realizovaná s podporou projektu Ukrajina v pohybe a je súčasťou projektu Fondu na podporu umenia. Otvorená bude do 28. mája 2017Záhorskom osvetovom stredisku v Senici.

Pred vernisážou výstavy sa konala prednáška, na ktorej kurátor výstavy načrtol situáciu na Ukrajine, príbeh doterajšieho života a pôsobenia autora Alexandra Čekmeňova a na jeho jednotlivých fotografiách ilustroval podrobnejšie skladbu obrazov na nich zaznamenaných, jednotlivé detaily, zámer i silu výpovede daného času a miesta. Priblíženie jednotlivých zachytených obrazov s komentárom docenta Matejka napomohlo zúčastneným návštevníkom prednášky lepšie pochopiť vývoj doby zachytený na tvárach zúčastnených v kompozícii, kde je motív zasadený do prostredia celkom zbaveného estetiky, vojnou poznačených budov a ľudských tiel, ale aj z ich duší vykukujúcej nádeje v lepšie a radostnejšie chvíle ich životov. Výstava fotografií ako celok vypovedá o krajine v prerode, o žití, ľudskom teple a neutíchajúcej viere v seba samých a lepšiu budúcnosť.

„Nik nevie, čo nás čaká zajtra, rozumiete? Človeku zhorí dom a on žije pod holým nebom, lenže žije s vierou, že zajtra to bude azda lepšie. Akoby sme zabúdali, že sa treba tešiť z každého prežitého dňa. Od tej chvíle som hľadel na ľudí ako do zrkadla, videl som v nich seba samého. To oni, ľudia z ulice, ma priviedli k fotografovaniu, im vďačím za všetko.“ 
Alexander Čekmeňov (Juraj Mravec, Interview s fotografiou, Sedem No. 3, strana 33).

Výstava je prvou zo súčasti cyklu výstav prezentujúcich tvorbu Alexandra Čekmeňova v desiatich slovenských mestách.

 Bc. Tomáš Jurovatý

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN