DLH GBELY 2022

DLH GBELY 2022Ľúbezné tóny detských hudobníkov a spevákov rozozvučali Gbely

V utorok 29. marca 2022 sa v Dome kultúry v Gbeloch uskutočnila Regionálna súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov okresov Senica a Skalica, ktorá je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí s názvom „Vidiečanova Habovka“. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto GbelySpráva mestského majetku Gbely, spol. s r. o., sa v tomto neľahkom roku tešili početnému zastúpeniu interpretov hudobného folklóru detí.

Na súťažnej prehliadke sa predstavilo 14 sólistov spevákov, jedno spevácke duo, traja sólisti inštrumentalisti, dve spevácke skupiny a štyri ľudové hudby z Gbiel, Brodského, Kuklova – Smolinského, Borského Svätého Jura a Skalice.

Odborná porota v zložení – predseda poroty Mgr. Samuel Smetana, hudobník a hudobný publicista, Mgr. Adriana Jarolínová, interpretka ľudových piesní a hlasová pedagogička, a Mgr. Michal Noga, etnomuzikológ, hudobný pedagóg a odborný pracovník pre folklór a folklorizmus v Národnom osvetovom centre v Bratislave, rozhodla, že na Krajskej súťaži hudobného folklóru detí Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá sa uskutoční 17. mája 2022 v Senici, bude náš región reprezentovať s udelením zlatého pásma s postupom v kategórii sólisti speváci Zuzana Kopáčová zo Skalice a Timea Ondisová z Gbiel (zlaté pásmo s návrhom na postup), v kategórii sólisti inštrumentalisti Tereza Šebestová zo Skalice, v kategórii spevácke skupiny Spjevule ze Skalice a v kategórii ľudové hudby LH Kamarádzi. Diplomy a ceny odovzdali súťažiacim deťom členovia odbornej poroty spoločne s primátorom mesta Gbely Jozefom Hazlingerom. Pre vedúcich kolektívov a sólistov sa v rámci podujatia uskutočnil hodnotiaci a rozborový odborný seminár.

Srdečne ďakujeme všetkým účinkujúcim deťom, a osobitne vedúcim súťažiacich za ich obetavú prácu pri tohtoročnej zložitej a náročnej príprave detí na súťažnú prehliadku hudobného folklóru detí. Úprimné poďakovanie patrí aj spoluusporiadateľom prehliadky – Mestu GbelySpráve mestského majetku Gbely, spol. s r. o., za finančnú podporu a spoluorganizátorsky vynikajúco zvládnutú realizáciu kultúrneho podujatia.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: ZOS