DFS GBELY 2019 – pozvánka

Súťažná prehliadka detského folklóru

Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica, Mesto Gbely a Správa mestského majetku Gbely, spol. s r. o., vás srdečne pozývajú v stredu 20. marca 2019 o 11:00 hodine do Domu kultúry v Gbeloch na Regionálnu súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov, ľudových hudieb a sólistov okresov Senica a Skalica.
V súťažnej časti prehliadky sa vo vzrušujúcom zápolení predstavia detské folklórne súbory so súťažnými pásmami Juránek z Borského Svätého Jura (Starci na zelách), Nádej z Kuklova – Smolinského (V tem Kuklovje u Marcinkú stojí starý mlyn), Kúcanek z Kútov (Záhorácký Jánošík), Valšátko z Holíča (Radosti a povinnosti našich starých mám) a Skaličánek zo Skalice (Rovenská šotyška).
Prítomní návštevníci si budú môcť vypočuť v prehliadkovej časti aj osemnásť speváckych vystúpení v podaní trinástich interpretov a štyri hudobné vystúpenia inštrumentalistky a dvoch ľudových hudieb. Pre vedúcich súťažiacich detských folklórnych súborov sa v rámci podujatia uskutoční hodnotiaci a rozborový odborný seminár.
O víťaznom kolektíve, ktorý postúpi na súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje, ktorá sa uskutoční 7. mája 2019 v Dome kultúry v Senici, rozhodne odborná porota.
Srdečne pozývame všetkých nadšencov a priaznivcov detského folklóru! Príďte sa potešiť, povzbudiť súťažiace deti a stráviť príjemný deň pri ľudovom tanci a speve.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.