DEŇ ZEME 2017 – Skalica

DEŇ ZEME

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme pribudli v areáli Základnej školy Strážnická v Skalici tri lipy

 

Dňa 24. apríla sa obyvatelia mesta Skalica pripojili k celosvetovým oslavám sviatku Zeme, ku „Dňu Zeme“, ktorý sa koná každoročne dňa 22. apríla. Práve tento deň sa stal svetovým sviatkom životného prostredia, ktorý si pripomínajú milióny ľudí po celom svete. Do osláv Dňa Zeme sa aktívne zapájajú organizácie, jednotlivci, vedci, politici, umelci, deti, mládež i dospelá generácia a demonštrujú tak ich záujem o osud našej Zeme. Slávnostné podujatie Deň Zeme, ktorým sa mesto Skalica pripojilo ku stovkám krajín a miest, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty, sa konalo v areáli Základnej školy Strážnická v Skalici a záštitu nad ním prevzal predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. Prítomným divákom sa prihovorili hostia, menovite riaditeľka Odboru kultúry Trnavského samosprávneho kraja PhDr. Ľubica Malá, primátor mesta Skalica Ing. Ľudovít Barátriaditeľka Základnej školy Strážnická v Skalici Ing. Eva Hanzalíková, ktorí vo svojich prejavoch zdôraznili dôležitosť úlohy každého jednotlivca pri ochrane životného prostredia, keďže každý čin jednotlivca vykonaný práve v tento deň prispeje ku snahe o zníženie environmentálnej a morálnej krízy. Každý zasadený strom, každý vyčistený potok či trávnik, každý koncert, seminár či stretnutie bude malým kamienkom v monumentálnej medzinárodnej mozaike. Ako pekný príklad takýchto aktivít slúžia aj projekty realizované hostiteľskou základnou školou v podobe budovania oddychového átria, na ktorom sa podieľajú žiaci školy v rámci vyučovania a hravým spôsobom si tak osvojujú ekologické zmýšľanie. Po úvodnej časti kultúrneho programu sa prítomní hostia presunuli spolu s deťmi na školský dvor, kde spoločne na znak úcty a pamiatku Dňa Zeme slávnostne zasadili tri stromčeky – tri lipy, symboly slovanstva a dlhovekosti, ktoré budú v nasledujúcich rokoch skrášľovať areál základnej školy. Oslavu Dňa Zeme obohatil kultúrny program, v ktorom zazneli ukážky poézie a prózy, melódia heligónky či piesne a tance v podaní účinkujúcich detí. Kultúrne podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica, Základná škola Strážnická v Skalici Mesto Skalica.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

 

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA