DEŇ ZEME 2017 – Senica

DEŇ ZEME

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme pribudol v mestskom parku v Senici strom Jozefa Miloslava Hurbana

Dňa 21. apríla sa obyvatelia mesta Senica pripojili k celosvetovým oslavám sviatku Zeme, ku „Dňu Zeme“, ktorý sa koná každoročne dňa 22. apríla. Práve v tento deň si ľudia po celom svete pripomínajú dôležitosť prírody pre existenciu i budúcnosť človeka, pričom poukazujú najmä na negatívne dopady ničenia životného prostredia a s ním súvisiace otázky potreby zvyšovania energetickej účinnosti, separovania a recyklovania odpadov či efektívnejšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie. Slávnostné podujatie Deň Zeme, ktorým sa mesto Senica pridalo ku stovkám krajín a miest, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty, sa konalo v mestskom parku pri Múzeu Ladislava Novomeského a záštitu nad ním tento rok prevzal predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. Prítomným divákom sa prihovorili hostia, menovite riaditeľka Odboru kultúry Trnavského samosprávneho kraja PhDr. Ľubica Malá, primátor mesta Senica Mgr. Branislav Grimm, zástupca primátora mesta Senica Ing. Martin Lidajriaditeľka Záhorského osvetového strediska v Senici RNDr. Ľubica Krištofová, ktorí vo svojich prejavoch zdôraznili dôležitosť úlohy každého jednotlivca pri ochrane životného prostredia, keďže i malé činy v prospech Zeme sa spoja do veľkého efektu, ak sú vykonané spoločne na mnohých miestach sveta, a to nielen v tento slávnostný deň, ale počas celého roka. Zároveň tiež pripomenuli pripravované i realizované aktivity smerujúce k napĺňaniu tohto neľahkého cieľa. Po úvodnej časti kultúrneho programu sa prítomní hostia za sprievodu heligónky presunuli spolu s deťmi do parku, kde spoločne slávnostne zasadili stromček – jarabinu. Pamätný stromček bol zasadený na počesť významnej osobnosti slovenského národného života Jozefa Miloslava Hurbana, ktorého dvesté výročia narodenia si pripomíname v tomto roku. Oslavu Dňa Zeme obohatil kultúrny program, v ktorom zazneli melódie heligónky, báseň, piesne a tance v podaní účinkujúcich detí. Kultúrne podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica, Centrum voľného času Stonožka SenicaMesto Senica.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN