EDUKAČNÉ PODUJATIE PRE MLÁDEŽ -pozvánka

Národné osvetové centrum
Záhorské osvetové stredisko v Senici

Pripravili interaktívne edukačné podujatie pre žiakov

základných škôl a študentov stredných škôl s názvom

„Edukačné podujatia pre mládež k prevencii sociálnopatologických javov“

9. mája 2017 v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici
Lektorkami podujatia budú: Mgr. Barbora Kuchárová, PhD. a PhDr. Ingrid Hupková,PhD.
(podujatie je určené pre vopred nahlásené skupiny)