DEŇ ČERVENÝCH MAKOV 2019

DEŇ ČERVENÝCH MAKOVV pondelok 11. novembra 2019 sa pri Pamätníku obetí prvej svetovej vojny na Námestí oslobodenia v Senici konala spomienková slávnosť Deň červených makov, spojená s pietnym aktom kladenia vencov pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, ktorého symbolom sa stal červený vlčí mak. Pietnu spomienku organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto Senica, Mestské kultúrne stredisko Senica a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Senica pri príležitosti 101. výročia skončenia prvej svetovej vojny.

Oslavy sa začali pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku obetí prvej svetovej vojny, sprevádzaným mohutnými tónmi Zvonu mieru. Po odznení štátnej hymny Slovenskej republiky a básne Martina Rázusa Hoj, zem drahá v podaní recitátorky Anny Stromkovej zaznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí. Prítomným sa následne prihovorili primátor mesta Senica Martin Džačovský a tajomníčka Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senici Ľubica Krištofová. Ďalej pri pamätníku zaznela báseň Martina Rázusa Modlitba dieťaťa, ako aj duchovná pieseň Daj Bože pokoja, ktorú, rovnako ako predošlú pieseň, zaspievala speváčka Božena Vojtková, doprevádzaná klavírnym sprievodom Ondreja Hluchého. Záverečná časť spomienky, spojená s nádejou odovzdania posolstva odkazu vojny ďalším generáciám, patrila deťom, ktoré postupne zapálili pri Pamätníku obetí prvej svetovej vojny sviečky a položili papierový červený mak s konkrétnym menom päťdesiatim padlým hrdinom zo Senice, ktorých mená postupne predniesol podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman.

Program osláv pokračoval presunutím sa slávnostného zhromaždenia na neďaleký cintorín v Senici k Pamätníku obetí prvej svetovej vojny zo Sotiny. Po pietnom akte kladenia vencov k Pamätníku obetí prvej svetovej vojny zo Sotiny, sprevádzaným mohutnými tónmi Zvonu mieru, sa prítomným prihovorila tajomníčka Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senici Ľubica Krištofová. Na záver pietnej spomienky na cintoríne deti postupne zapálili pri Pamätníku obetí prvej svetovej vojny zo Sotiny sviečky a položili papierový červený mak s konkrétnym menom dvadsaťjeden padlým hrdinom zo Sotiny, ktorých mená postupne predniesla moderátorka podujatia Viera Barošková.
Prítomní občania svojou účasťou vyjadrili vďaku a úctu všetkým, ktorí statočne bojovali a hrdinsky bránili našu krajinu pred nepriateľskými vojskami.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


DEŇ ČERVENÝCH MAKOV 2019

autor: TV SEN