ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2024

V pondelok 25. marca 2024 sa v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici zišli mladí nadšenci a priaznivci astronómie z okresov Senica a Skalica na regionálnom kole XXXIV. ročníka vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?, aby si spoločne v súťažnom zápolení zmerali svoje vedomosti z oblastí všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov či využitia kozmických prostriedkov v astronómii. Vyhlasovateľom vedomostnej súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Organizátori regionálneho kola súťaže Trnavský samosprávny krajZáhorské osvetové stredisko v Senici sa v tomto roku tešili veľkému záujmu účastníkov, keďže sa do súťaže prihlásilo spolu dvadsaťjeden súťažiacich žiakov a študentov z okresov Senica a Skalica.

Súťažilo sa v troch vekových kategóriách, pričom z každej kategórie mohli postúpiť do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční koncom apríla v Hlohovci, jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste. O výsledkoch vedomostnej súťaže rozhodovala odborná porota v zložení RNDr. Svetozár Štefeček, predseda Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Sobotišti, a Mgr. Jana Švrčková, členka Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Sobotišti.

Výsledky:

I. kategória – okres Senica
1. miesto – Dominika Sládková, ZŠ Sobotište
2. miesto – Samuel Tomeček, ZŠ Sobotište
3. miesto – neobsadené

II. kategória – okres Senica
1. miesto – Samuel Štefeček, ZŠ Sobotište
2. miesto – Michaela Ivanová, ZŠ Sobotište
3. miesto – Peter Otépka, Gymnázium L. Novomeského, Senica

III. kategória – okres Senica
1. miesto – Marek Baňárek, Gymnázium L. Novomeského, Senica
2. miesto – Tereza Šagátová, Gymnázium L. Novomeského, Senica
3. miesto – neobsadené

I. kategória – okres Skalica
1. miesto – Damián Hyža, ZŠ Vajanského, Skalica
2. miesto – Oliver McMahon, ZŠ Radošovce
3. miesto – Martin Jonáš, ZŠ Radošovce

II. kategória – okres Skalica
1. miesto – Silvia Vávrová, ZŠ Radošovce
2. miesto – Klaudia Džurná, ZŠ Radošovce
3. miesto – Amália Chrenková, ZŠ Radošovce

III. kategória – okres Skalica
1. miesto – Michaela Príkazská, Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica
2. miesto – Martin Marchfeld, Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica
3. miesto – neobsadené

Všetkým postupujúcim srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“. Podujatie finančne podporili Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA