ČO JE PRE MŇA NAJCENNEJŠIE

ČO JE PRE MŇA NAJCENNEJŠIEZáhorské osvetové stredisko v Senici muselo zrušiť viacero svojich pre Vás pripravovaných podujatí a pandémia nám v tomto období ešte stále nedovoľuje stretávať sa.

Ponúkame Vám však možnosť prežiť karanténu a nedostatok kultúrneho vyžitia kreatívne, a tak vyhlasujeme literárnu súťaž na tému: „Čo je pre mňa najcennejšie”, určenú deťom a študentom. Do súťaže sa môžete zapojiť zaslaním básní i prozaických textov, Vaše príspevky však musia vystihovať určenú tému. Súťaž sa člení na dve vekové kategórie: deti vo veku od 10 do 15 rokov a študenti vo veku od 16 do 25 rokov a dve žánrové kategórie: poézia a prozaické útvary. Jeden autor môže do súťaže doručiť maximálne 3 básne a 1 prozaický text v rozsahu do 5 strán formátu A4. Príspevky treba zaslať v elektronickej podobe ako prílohu vo Worde na adresu: slezakova.jaroslava@zupa-tt.sk. Termín doručenia literárnych prác je do 31. 5. 2020. Prosíme uviesť Vaše kontaktné údaje: meno, priezvisko, vek, adresa, telefón, e-mail, príp. školu.

Najlepšie práce budú ocenené vecnými cenami, výsledky súťaže a ocenené práce zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže – www.osveta-senica.sk.

Milé deti, študenti, pošlite svoje literárne diela do sveta, prezentujte svoju vlastnú tvorbu, konfrontujte sa s inými autormi. Píšte, tvorte, súťažte!

Jaroslava Slezáková