ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2020

Mladí astronómovia z nášho regiónu nezaháľajú. I napriek súčasnej situácii sa zrealizovala vedomostná astronomická súťaž s názvom „Čo vieš o hviezdach“. Účasť na tejto súťaži dáva každoročne možnosť žiakom základných škôl a študentom stredných škôl konfrontovať svoje vedomosti z oblasti všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, astronautiky, kozmonautiky a astronomických prístrojov. Práve tieto témy totiž tvoria obsahovú náplň otázok. Samozrejme, vzhľadom na pretrvávajúce opatrenia sa priebeh líšil od predchádzajúcich ročníkov. Súťaž sa konala elektronickou formou vo štvrtok 16. apríla, pričom jej účastníci odpovedali na otázky počas stanoveného limitu v domácom prostredí. I napriek netradičnému priebehu súťaže boli pripravení a nové, iné podmienky ich nezaskočili. Svedčí o tom i spätná väzba riešiteľov.

„Súťažilo sa mi veľmi dobre a najviac sa mi páčilo, že som pri tom mal absolútny pokoj a nič ma nevyrušovalo. Otázky boli celkom v pohode, len u niektorých som si nebol úplne istý.“

„Podmienky na súťaž boli podľa môjho názoru veľmi dobré, všetko fungovalo bez problémov. Bol aj dostatočný časový priestor na vypĺňanie testu. Test bol prehľadný, zrozumiteľný, jednoducho sa dal vyplňovať. Otázky boli niektoré ťažké, niektoré ľahké, ale to už záleží aj od úrovne vedomostí. Celkový dojem zo súťaže mám veľmi dobrý.“

Na súťaž účastníkov pripravoval RNDr. Svetozár Štefeček, ktorý vedie astronomický krúžok. O jeho zanietenosti, prístupe a chuti odovzdávať vedomosti mladej generácii, svedčí fakt, že členovia krúžku dosahujú dlhodobo vynikajúce výsledky v astronomických súťažiach.
Celkovo sa súťaže zúčastnilo v Trnavskom kraji 22 riešiteľov v troch vekových kategóriách.
Úspešní riešitelia z nášho regiónu:

Okres Senica

I. kategória
1. Samuel Štefeček, ZŠ Sobotište
2. Michal Maliarik, ZŠ Sadová, Senica
3. Michaela Ivanová, ZŠ Sobotište

II. kategória
1. Marek Baňárek, ZŠ Sobotište
2. Verena Pekárová, ZŠ Sobotište

III. kategória
1. Tamara Ambrová, Gymnázium L. Novomeského, Senica

Okres Skalica

I. kategória
1. Matyas Kovalovský, ZŠ Vajanského, Skalica
2. Adela Blahová, ZŠ Vajanského, Skalica
3. Matej Mikula, ZŠ Radošovce

II. kategória
1. Klaudia Džurná, ZŠ Radošovce

III. kategória
nebola zastúpená

Mgr. Nina Gurínová