AMFO 2018 – vyhodnotenie

22. ročník AMFO Trnavského kraja

V tomto roku realizuje Trnavský samosprávny krajZáhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici v poradí už 22. ročník súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského krajaAMFO 2018“, ktorého vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine autorov do 16 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií bez rozlíšenia veku.

Aj tento rok do súťaže NFT za Trnavský kraj postúpilo mnoho kreatívnych autorov s rôznorodými témami. Ich celkový počet predstavuje 50 fotografov s 202 fotografickými prácami. Z toho v skupine (autori nad 21 rokov) 168 čiernobielych, farebných fotografií a 3 multimediálne prezentácie od 41 autorov. V skupine (autori od 16 do 21 rokov) 9 čiernobielych a 16 farebných fotografií od 6 autorov, v skupine (autori do 16 rokov) 1 čiernobiela a 5 farebných fotografií od 3 autorov.

Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorá mala neľahkú úlohu rozhodnúť o výsledkoch najmä III. skupiny, a napokon rozhodla udeliť diplomy, ceny a čestné uznania:

Skupina III. (autori nad 21 rokov)
v kategórii čiernobielej fotografie
Diplom a cena:
1. miesto: Gabriela Teplická, Jánovce
2. miesto: Stanislav Fehér, Skalica
2. miesto: Veronika Bahnová, Smolenice
3. miesto: Marián Bašnák, Chtelnica
3. miesto: Magda Vrábelová, Galanta

Čestné uznanie:
Tomáš Jurovatý, Senica
Lucia Kuklišová, Senica
Jana Petríková, Cífer
Rudolf Podolský, Senica
Ľubomír Švec, Koválovec

v kategórii farebnej fotografie:
Diplom a cena:
1. miesto: Alexander Daniš, Cífer
2. miesto: Ľubomír Jarábek, Senica
2. miesto: Tomáš Jurovatý, Senica
3. miesto: Veronika Bahnová, Smolenice

Čestné uznanie:
Ján Baracka, Rakovice
Róbert Cipár, Trnava
Eliška Gáfriková, Senica
Ján Ševeček, Trnava

Skupina II. (autori od 16 do 21 rokov)
Diplom a cena:
Lukáš Ludva, Senica: za celú kolekciu čiernobielych a farebných fotografií

Kategória čiernobielej fotografie:
Čestné uznanie:
Lenka Janíčková, Trnava
Kitti Katona, Kostolné Kračany

Kategória farebnej fotografie:
Čestné uznanie:
Nikola Kunzová, Veľké Orvište
Lenka Janíčková, Trnava

Skupina I. (autori do 16 rokov) čiernobiela fotografia:
Čestné uznanie:
Filip Kalka, Koválov

Skupina I. (autori do 16 rokov) farebná fotografia:
Diplom a cena:
Janis Janák, Senica

Čestné uznanie:
Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou

Multimediálna prezentácia
Diplom a cena bez učenia poradia:
Tomáš Bilka, Senica
Ernest Koppon, Vrbové
Milan Marônek, Trnava

Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, v ktorom vystúpil hudobník a pedagóg ZUŠ v Skalici Miroslav Buzrla, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 8. júna 2018 o 17.00 hodine v Záhorskom múzeu v Skalici.
Pre účastníkov súťaže sa konal o 15.00 hodine odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty.
Výstava je sprístupnená verejnosti do 1. júla 2018 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny, v sobotu od 10.00 do 14.00 hodiny, v nedeľu od 14.00 do 18.00 hodiny.
Tohtoročný 22. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizuje sa s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja a COOP Jednoty Senica.

Viera Juríčková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA