KTO NÁS CHRÁNI 2018 – vyhodnotenie

Kto Nás chrániZáhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Senici zorganizovalo i v tomto roku detskú výtvarnú súťaž s názvom „Kto nás chráni“. Hlavnou myšlienkou súťaže je podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd, k prevencii kriminality a iných negatívnych javov.

Spomedzi 192 zaslaných prác vybrala odborná porota v zložení Štefan Orth, pedagóg Základnej umeleckej školy, Vladimíra Bahnová z Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Stanislava DávidekováOkresného úradu a Mária Hladká dvadsať prác na ocenenie. Autori vybraných prác si prevzali cenu a diplom 18. júna vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska.

 

 
Ocenení:
Kategória – I. stupeň základných škôl
Michal Danek – Kto nás chráni – ZŠ s MŠ Dojč
Katarína Hackel – Záchranári v akcii – I. ZŠ V. P. Tótha, Senica
Helena Jurdáková – Horská záchranná služba – ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves
Magdaléna Krbicová – Máme ťa! – III. ZŠ Sadová, Senica
Nela Machová – V pasci – ZŠ Smrdáky
Jakub Malárik – Policajná hliadka – I. ZŠ V. P. Tótha, Senica
Dominika Petrovičová – Lúpež – ZŠ Prievaly
Barbora Ravasová – Prichytený priekupník – III. ZŠ Sadová, Senica
Erik Rusňák – Kto nás chráni – II. ZŠ Komenského, Senica

Kategória – II. stupeň základných škôl
Adam Masarovič – Na strelnici – II. ZŠ Komenského, Senica
Adam Miko – Aj dopravné značky nás chránia – II. ZŠ Komenského, Senica
Viktória Pechová – Osvedčená pomocníčka – ZŠ s MŠ Štefanov
Timotej Vrábel – Vojaci nás chránia – II. ZŠ Komenského, Senica

Kategória – Základné umelecké školy
Aneta Bilčíková – Miss Polícia – ZUŠ Senica
Jelenka Lastovičková – Krádež – ZUŠ Senica
Ctibor Krušinský – Zlodej – ZUŠ Senica
Simona Kubincová – Výcvik policajných psíkov – ZUŠ Senica
Tamara Planková – Policajtka na koni – ZUŠ Senica
Jonáš Valachovič – Horskí záchranári – ZUŠ Kúty

Návrh na plagát
Tomáš Cigánek – Policajné auto – ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves

Mgr. Nina Gurínová

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA