ALENA KOVÁČOVÁ TRIZULIAKOVÁ – (NE)VŠEDNÉ RADOSTI – finisáž výstavy

Senická výtvarníčka Alena Kováčová – Trizuliaková oslávila začiatkom júla okrúhle životné jubileum. Pri tejto príležitosti jej Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici pripravilo výstavu, ktorá v retrospektíve dokumentuje jej tvorbu z rokov 2011 – 2020. Verejnosti bola sprístupnená od 10. júna.

Slávnostné ukončenie výstavy sa uskutočnilo vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici 7. júla 2020. Počas finisáže predstavila autorku, jej farebnú, sviežu a hravú výtvarnú tvorbu kurátorka výstavy Mgr. Dana Janáčková. Podujatia sa zúčastnil a ku gratulantom sa pridal tiež primátor Mesta Senica a poslanec Trnavského samosprávneho kraja Martin Džačovský. V kultúrnom programe sa hrou na gitaru predstavil hudobník Richard Čederle.

Alena Kováčová – Trizuliaková je aktívna, zanietená, pracovitá maliarka a keramikárka. Je spoluzakladateľkou a členkou klubu výtvarníkov SenArt, absolventkou výtvarného odboru štúdia pre dospelých v ZUŠ v Senici. Na výstave s názvom (Ne)všedné radosti sa prezentovala 64 maľbami a keramickými dielami.

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: ZOS


autor: TV SEN