VÝTVARNÁ SENICA 2020

Do regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná Senica 2019/2020 sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum v časti „Chcem sa prihlásiť“. Termín prihlasovania je od 21. 10. 2019 do 15. 11. 2019 /po tomto termíne sa nebude možné do systému prihlásiť/.

Vernisáž regionálnej výstavy Výtvarná Senica sa uskutoční 24. 1. 2020 o 17,00 hod. v ZOS v Senici, pred vernisážou bude odborný seminár. Výstava potrvá do 28. 2. 2020. Výtvarné práce doručte do ZOS v Senici do 18. 11. 2019. Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť identifikačným štítkom a spolu s prácami priniesť vyplnený odovzdávací a preberací protokol (tlačivá štítkov i protokol sú prílohou propozícií).

V prípade nejasností bližšie informácie poskytneme na tel. čísle 034/ 651 37 40 alebo 0911 100 302

VÝTVARNÁ SENICAPROPOZÍCIE – Výtvarná Senica 2020
 
 
 
VÝTVARNÁ SENICAŠTÍTOK – Výtvarná Senica 2020
 
 
 
VÝTVARNÁ SENICAODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL – Výtvarná Senica 2020