VÝTVARNÁ SENICA 2020 – pozvánka

Výtvarná SenicaRegionálna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná Senica 2019/2020 sa uskutočnila koncom novembra a zapojilo sa do nej 37 autorov so 114 výtvarnými dielami.

Zavŕšením jej 54. ročníka bude vernisáž a výstava z toho najlepšieho, čo v poslednom období výtvarníci z nášho regiónu vytvorili. Na vernisáži výstavy, ktorá sa uskutoční 24. 1. 2020 o 17,00 h v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, budú vyhlásené výsledky súťaže a najúspešnejším výtvarníkom odovzdané ocenenia – jedna hlavná cena, 8 cien a 3 čestné uznania.

Výstava bude verejnosti prístupná do 21. 2. 2020 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 h a prezentovať sa na nej bude 37 autorov so 74 výtvarnými dielami v kategóriách maľby, kresby a grafiky, plastiky a insitnej tvorby.

Záhorské osvetové stredisko pozýva na vernisáž i výstavu všetkých priateľov výtvarného umenia.

Jaroslava Slezáková

Výtvarná Senica