VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ ZRKADLENIE

Vonkajšie a vnútorné zrkadlenie je názvom prezentačnej výstavy fotografií účastníkov fotografického workshopu, ktorý prebiehal v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senicilektorom Mgr. Petrom Lančaričom, PhD. Jeho pracovný názov znel „STRETNUTIA S PETROM“, Zadané témy boli zrkadlenie – vonkajšie, zrkadlenie – vnútorné a menej je viac. Stretnutia boli členené podľa harmonogramu na štyri časti a to v júli zadanie a odprezentovanie tém, v auguste priebežná kontrola rozpracovanosti, v septembri finálna prezentácia a selekcia a nakoniec v októbri plánovaná vernisáž výstavy vo výstavnej sále Mestského úradu vo Velkých Pavloviciach /ČR/. Z dôvodu pandemickej situácie na oboch stranách rieky Moravy sa výstava v plánovanom termíne neuskutoční a predbežne je presunutá na jar roku 2021.

Jej náhradou je na webových stránkach Záhorského osvetového strediska v Senici a Mesta Velké Pavlovice /ČR/ zverejnený v online podobe sumarizujúci katalóg fotografických diel vytvorených účastníkmi tvorivej dielne. Jej účastníkmi sú 13 fotografi Fotoklubu pri ZOS Senica a z Velkých Pavlovíc: Hanka Bálková, Natália Bieliková, Tomáš Bilka, Stanislav Fehér, Zdenka Hamarová, Slávka Janáková, František Kobsa, Anna Miľanová, Andrej Perička, Rudolf Podolský, Pavel Sedláček, Elena Šeligová a Jana Vondrová.

„Tento katalóg je sumarizáciou tvorivej dielne, ktorej účastníci mali za úlohu vytvoriť autorské fotografie postavené na koncepte vonkajšieho alebo vnútorného zrkadlenia. Tvorivej dielne sa zúčastnilo spolu trinásť autorov zo Slovenska a Česka. Títo účastníci sú z fotografického hľadiska na rôznych technických a profesijných úrovniach. Všetkých však spájala ambícia posunúť sa o kúsok bližšie k pochopeniu princípov súčasnej výtvarnej fotografie a autorskej tvorby. Autori pracovali priamo so zrkadlom a odrazom v ňom, alebo naopak so symbolickým významom zrkadlenia.“

/Peter Lančarič – Vonkajšie a vnútorné zrkadlenie, sumarizujúci katalóg/

Fotografický workshop Stretnutia s Petrom a jej výstup, výstavu fotografií Vonkajšie a vnútorné zrkadlenie organizoval Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko spolu s Fotoklubom pri ZOS Senica a Mestom Velké Pavlovice /ČR/, z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

Bc. Tomáš Jurovatý

pdfPeter Lančarič – Vonkajšie a vnútorné zrkadlenie – katalóg
(13MB)
 
 

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN