VESMÍR OČAMI DETÍ 2022 – vyhodnotenie

VESMÍR OČAMI DETÍSlovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, v spolupráci s hvezdárňami, astronomickými kabinetmi a regionálnymi osvetovými strediskami, vyhlásila XXXVII. ročník celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Regionálne kolo pre okresy Senica a Skalica tradične zastrešuje Záhorské osvetové stredisko. V tomto roku sa v našom regióne do súťaže zapojilo 30 materských škôl, 19 základných škôl a 6 základných umeleckých škôl. Porota, v zložení výtvarníčka Mgr. Gerda Fodorová, ktorá pôsobí v CVČ Stonožka a pedagóg základnej umeleckej školy, Štefan Orth, vybrali spomedzi všetkých zaslaných prác v každej kategórii po päť, bez určenia poradia. Vybrané práce postupujú do celoslovenského kola tejto súťaže, ktoré je naplánované začiatkom mája v Hurbanove.

Výstavu si môžete prísť pozrieť v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 hodiny do 30. apríla 2022.

Ocenení:

I. kategória – materské školy
Lily Sofia Bujalová – MŠ Kátov
Ela Černá – MŠ Petrova Ves
Diana Horňáková – MŠ Častkov
David Hrádela – MŠ Skalica, E. P. Hurbanova
Adela Sládková – MŠ Senica, E. P. M. Bartoňa

II. kategória – 0. – 4. ročník základných škôl
David Filípek – ZŠ Borský Mikuláš
Frederika Gálová – ZŠ V. P. Tótha Senica
Michal Karlík – ZŠ Kopčany
Linda Krčková – ZŠ Sobotište
Blažej Škrabák – ZŠ s MŠ Prievaly

III. kategória – 5. – 9. ročník základných škôl
Adriana Dvorská – ZŠ Šaštín-Stráže
Šárka Hošková – ZŠ Kopčany
Catherine Jurenová – ZŠ Čáry
Timea Hrušecká – ZŠ Komenského Senica
Michaela Orgoňová – ZŠ Borský Mikuláš

IV. kategória – základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. – 4. ročník základných škôl
Tamara Čermáková – ZUŠ Holíč
Romana Janičová – ZUŠ Senica
Marcela Kalášková – ZUŠ Senica
Lukáš Konečný – ZUŠ Senica, pobočka Cerová
Anička Obúlaná – ZUŠ Senica, pobočka Cerová

V. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník základných škôl
Nina Hauková – ZUŠ Skalica
Lenka Králičková – ZUŠ Senica
Martina Machová – ZUŠ Senica
Liliana Mizeráková – ZUŠ Holíč
Agáta Zíšková – ZUŠ Senica

Mgr. Nina Gurínová

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN