VESMÍR OČAMI DETÍ 2021 – vyhodnotenie

VESMÍR OČAMI DETÍSlovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci s hvezdárňami, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásila XXXVI. ročník detskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Oproti minulým rokom vzhľadom na súčasnú situáciu nastal časový posun celej súťaže o mesiac. Autori mohli tak posielať svoje práce do regionálnych kôl až do konca marca 2021. Inak tomu nebolo ani v našom regióne, kde patria okresy Senica a Skalica. V našom regióne prišlo spolu 126 prác v piatich kategóriách. Odborná porota, ktorej predsedala Mgr. art. Ľudmila Pilná, vybrala po 5 prác v každej kategórii. Tie postupujú do celoslovenského kola, ktoré je naplánované v priebehu mesiaca máj v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.

 

Výstavu z prác, ktoré boli zaslané do súťaže si môžete prísť pozrieť do Záhorského osvetového strediska, ste srdečne pozvaní.

Vyhodnotenie:
I. KATEGÓRIA – materské školy
Grúber David – MŠ Holíč
Farkaš Martin – MŠ Senica, E.P. Kolónia
Herceghová Janka – MŠ Senica – E.P. Komenského
Sládek Jakub – MŠ Senica, L. Novomeského
Trimelová Tereza – MŠ Častkov

II. KATEGÓRIA –0. – 4. ročník ZŠ
Bôrik Samuel – ZŠ V.P. Tótha, Senica
Filípek David – ZŠ Borský Mikuláš
Havlová Klárka – ZŠ V.P. Tótha, Senica
Samek Teo – ZŠ V.P. Tótha, Senica
Štefková Noemi – ZŠ Borský Mikuláš

III. KATEGÓRIA – 5. – 9. ročník ZŠ
Čomajová Natália – ZŠ V.P. Tótha, Senica
Dvorská Petra – ZŠ Kúty
Húšťavová Soňa – ZŠ Kúty
Kollárová Natália – ZŠ Kúty
Šedivá Monika –ZŠ Borský Mikuláš

IV. KATEGÓRIA – základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ 0. – 4. ročník ZŠ
Chorvatovič Leonard – ZUŠ Senica
Navrátilová Rebeca – ZUŠ Senica
Sameková Marína – ZUŠ Senica
Šedivá Stella – ZUŠ Senica
Volníková Vanesa – ZUŠ Senica

V. KATEGÓRIA – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ
Čomajová Natália – ZUŠ Senica
Heltová Gabriela – ZUŠ Senica
Štefková Laura – ZUŠ Senica
Švecová Tatiana – ZUŠ Senica
Wágnerová Kristína – ZUŠ Senica

Mgr. Nina Gurínová