VE SKALICI NA RÍNEČKU 2018 – vyhodnotenie

Aj tohto roku hostila 9. mája Skalica v priestoroch svojho kultúrneho stánku najlepších interpretov hudobného folklóru detí z okresov Trnavského kraja – víťazov regionálnych prehliadok na súťaži detských ľudových hudieb, speváckych skupín a sólistov Trnavského kraja – Ve Skalici na rínečku, kde sa bojovalo o postup na celoštátnu prehliadku.

Na podujatí, ktoré organizačne uskutočnili Záhorské osvetové stredisko v Senici a Oddelenie kultúry Mesta Skalica, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Mesto Skalica, sa prezentovali detské ľudové hudby: ZUŠ Skalica, Mladí huslisti z Červeníka, detský citarový súbor Igricek z Veľkého Medera, spevácke skupiny: Spjevule ze Skaličánku zo Skalice, dievčenská spevácka skupina DFS Trnavček z Trnavy, detská spevácka skupina Važinka zo Šoporne, detská spevácka skupina Igricek z Veľkého Medera, 10 sólistov spevákov a 1 inštrumentalista.

Odborná porota, ktorej predsedal Mgr. Samuel Smetana, hudobník a hudobný publicista, PhDr. Hana Kyseľová, muzikologička, speváčka, hlasová pedagogička a PaedDr. Angela Vargicová, speváčka a hlasová pedagogička rozhodla, že na Celoštátny detský festival ľudovej hudby do Habovky 16. – 17. júna postúpia: Detská ľudová hudba ZUŠ Skalica,  spevácka skupina Spjevule ze Skaličánku zo Skalice, speváčka Viktória Zsoldos z Veľkého Medera a inštrumentalista Daniel Snoha z Krakovian s hrou na akordeón, ktorým udelila zlaté pásmo s postupom. Tiež porota udelila jedno zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátnu súťaž a to speváckemu duu, sestrám Michaele a Lenke Holičovým. Ďalšie zlaté pásmo získali dievčenská spevácka skupina DFS Trnavček a speváčky Zuzana Kopáčová zo Skalice, Dominika Bieliková z Červeníka, Karin Garajová zo Šoporne a Virág Vass z Čilizskej Radvane. V striebornom pásme sa umiestnili detské ľudové hudby Mladí huslisti z Červeníka, detský citarový súbor Igricek a detská spevácka skupina Igricek z Veľkého Medera, spevácka skupina Važinka zo Šoporne, speváčky Vanesa Antálková z Kútov, Natália Bolebruchová z Gbiel. Bronzové pásmo získala speváčka Adela Huláková zo Šoporne.

Súčasťou prehliadky bola aj otvorená diskusia pedagogického vedenia interpretov súťažných vystúpení s odbornou porotou na rozborovom hodnotiacom seminári.
Víťazom blahoželáme. Veríme, že mladí muzikanti a speváci z nášho Trnavského kraja, so vzťahom k hodnotám tradičnej ľudovej kultúry, si z tohoročnej sviatočnej atmosféry vytvorenej Súťažnou prehliadkou hudobného folklóru detí Trnavského kraja Ve Skalici na rínečku, nabrali vrchovato, načerpali mnoho nových inšpirácií a Skalica zostane miestom
ich častých návratov.

Viera Juríčková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


VE SKALICI NA RÍNEČKU

autor: ZOS