TIMRAVINA STUDNIČKA 2018

Božena Slančíková je významnou spisovateľkou slovenského realizmu, prozaičkou, autorkou poviedok a noviel, v ktorých zobrazuje pravdivý život slovenskej dediny. Vo svojej tvorbe je kritická, ironická, odhaľuje záporné vlastnosti ľudí, vysmieva sa dobe a spoločnosti, píše o biede. Nechcela preto, aby ju poznali a tak si za svoj pseudonym zvolila názov studničky vyvierajúcej nad Políchnom – Timrava. Rodáci v Novohrade sú hrdí na svoju „tetu Timravu“, ktorá tam v dvoch malých dedinkách Políchno a Ábelová prežila takmer celý svoj skromný život. Na jej počesť už vyše dve desaťročia pravidelne na jeseň, kedy sa spisovateľka narodila i zomrela, organizujú v Lučenci celoslovenskú súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička.

Regionálne kolo súťaže pre okresy Senica a Skalica, ktoré celoslovenskej súťaži Timravina studnička predchádza, sa konalo 26. októbra v ZUŠ v Senici. Odborná porota, vedená predsedníčkou Janou Koutnou, vedúcou oddelenia kultúry a knižnice MsÚ v Skalici, recitátorkou, moderátorkou a divadelníčkou, počas neho ocenila 13 recitátorov. Do celoštátneho finále sa však dostali len tí najlepší – Jakub Valášek, Šimon Šinko, Pavlína Praskačová, Petra Simonová, Katarína DanišováAdam Praskač, všetci zo ZUŠ v Senici /pedagogičky Štefánia JánošováMgr. art. Linda Petráková, ArtD./ Peknými 2. miestami boli ocenené interpetačné výkony Kláry Smetanovej zo ZŠ v Senici, Komenského ulica a Šimona Žúreka zo ZUŠ v Senici. Diplomy za 3. miesta si odniesli Sofia Plottová, ZŠ Senica, Komenského ul., Patrik Černek, ZŠ Sobotište, Ema HasákováAneta Pavlíková, obe ZŠ Borský Mikuláš a Kristína Slezáková, ZUŠ Senica.

Ďakujeme recitátorom a pedagógom za popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, pestovanie vzťahu k materinskému jazyku, literatúre a umeleckému prednesu, ďakujeme za pomoc pri príprave podujatia ZUŠ v SeniciCoop Jednote, SD v Senici. Recitátorom želáme na celoslovenskej Timravinej studničke v Lučenci veľa šťastia a úspechov.

Jaroslava Slezáková