SENICKÉ ZRKADIELKO ANKY GAMANOVEJ 2017

Senické zrkadielko Anky Gamanovej
regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skalica

Dom kultúry Senica – 23. 3. 2017

 

 

 

 

OKRES SENICA

Cena za inšpiratívny výkon súboru
DDS DOJČANSKÉ CICUŠE, ZUŠ Šaštín-Stráže
A.S. Puškin: O ZLATEJ RYBKE
Réžia: Mgr. art. Ivan Fodor

Cena za inšpiratívny výkon súboru
DDS HOLKY Z DVOJKY, ZŠ Senica, Komenského ulica
H. Kalamenová: JOŽKO PAMPÚŠIK
Réžia: Mgr. Hana Kalamenová

Cena za spontánnosť vystupovania členov súboru
DDS HOLKY Z DVOJKY, ZŠ Senica, Komenského ul.
A.Verešpejová: PUSSYCAT
Réžia: Mgr. Hana Kalamenová

OKRES SKALICA

1.miesto a postup do krajskej súťaže Senická divadelná jar
DDS BODKA, ZŠ Skalica, Vajanského ul.
J. Uličiansky: MALÁ PRINCEZNÁ
Réžia: Mgr. Jana Kutalová

2. miesto a postup do krajskej súťaže Senická divadelná jar
DDS STUDNIČKA, ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica
D. Pastirčák: DIEVČATKO ZO ŠÍPOVÉHO KRA
Réžia: Mgr. Jana Kutalová

BLAHOŽELÁME!

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN