DFS GBELY 2017 – vyhodnotenie

Potlesk pre detský folklór v Gbeloch

I tohto roku privítalo mesto Gbely detských folklóristov na Regionálnej súťažnej prehliadke detkých folklórnych súborov, speváckych skupín a sólistov okresov Senica a Skalica. Na podujatí, uskutočnenom 22. marca v priestoroch kultúrneho stánku, ktoré organizačne pripravili Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto a Správa mestského majetku spol. s r. o. Gbely, sa zúčastnili so súťažnými pásmami detské folklórne súbory: Studnička z Borského Mikuláša (Múky, vody, trochu soli ), Brodčánek z Brodského (Pri stodole), Nádej z Kuklova-Čárov (Chodziu konšeu dzedzinú, vybubnovau správu novú), I. Skaličánek (Na dvore) a II. Skaličánek (Hráme sa na svaďbu) zo Skalice, i nováčik súťaže , detský folklórny súbor Dvojkáčik, pracujúci pri II. ZŠ v Senici (Varila som, varila). Nechýbali však ani spevácke vystúpenia, či už speváckej skupiny DFS Skaličánek, ako i ďalších štyroch sólistov z Brodského, Holíča a Kuklova .
Odborná porota – doc. Ján Blaho z katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave a Ing. Marián Veselský, hudobník a upravovateľ ľudových piesní rozhodla, že na Krajskej súťaži detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Ve Skalici na rínečku, 4. mája v Skalici, budú náš región reprezentovať DFS II. Skaličánek zo Skalice s pásmom Hráme sa na svaďbu a DFS Studnička z Borského Mikuláša s pásmom Múky, vody, trochu soli. Ocenenia za spev si odniesli Lucia Steinerová z Holíča a spevácka skupina DFS Skaličánek zo Skalice.
Súčasťou prehliadky bol rozborový hodnotiaci seminár umelecko-pedagogického vedenia súťažiacich s odbornou porotou.
Spoluusporiadateľovi prehliadky, Mestu a Správe mestského majetku spol. s r. o. Gbely,
patrí srdečné poďakovanie za finančnú podporu a spoluorganizátorsky výborne zvládnutú realizáciu podujatia.

Viera Juríčková
Záhorské osvetové stredisko Senica

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV VEGA